ค้นหา

Kamson BKK Update!!

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4699
7463
12162
147619
295632
10279858
Your IP: 54.158.208.189
2018-10-22 15:18

สถานะการเยี่ยมชม

มี 84 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระวาจาหนุนใจ ความยำเกรงพระเจ้า
fearing godสภษ. 14:16 ผู้มีปรีชากลัวและหันหนีจากความชั่ว แต่คนโง่เขลาทะนงตนและสะเพร่า
มธ. 10:28 อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้ จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก
สดด. 145:19 พระองค์ทรงตอบสนองความปรารถนาของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ ทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือและทรงช่วยเขาให้รอดพ้น

อพย. 18:21 จงเลือกจากประชาชนคนที่มีความสามารถ ยำเกรงพระเจ้า ซื่อสัตย์ ไม่กินสินบน ตั้งเขาให้เป็นหัวหน้า ดูแลคนจำนวนพัน จำนวนร้อย จำนวนห้าสิบ และจำนวนสิบ
สภษ. 1:7 ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นบ่อเกิดของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปรีชาญาณและการสั่งสอน
ฉธบ. 5:29 ขอเพียงให้จิตใจเขาเป็นเช่นนี้ตลอดไปเถิด ให้เขายำเกรงเราและปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราทุกประการ เขากับบุตรหลานจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป
วว. 14:7 ทูตสวรรค์นั้นร้องเสียงดังว่า “จงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะเวลาที่จะทรงพิพากษามาถึงแล้ว จงกราบนมัสการพระผู้สร้างสวรรค์ สร้างแผ่นดิน สร้างทะเลและสร้างธารน้ำทั้งหลายเถิด”
สดด. 34:7 ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ตั้งค่ายอยู่โดยรอบผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นภัย
1ซมอ. 12:24 จงยำเกรงพระยาห์เวห์ และรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์สุดจิตใจเถิด จงคำนึงถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่าน
สดด. 2:11 จงรับใช้พระยาห์เวห์ด้วยความยำเกรง จงชื่นชมยินดีเฉพาะพระพักตร์
ยก. 2:19 ท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวหรือดีแล้ว แม้พวกปีศาจก็เชื่อเช่นนั้นและยังกลัวจนตัวสั่นด้วย
ฮบ. 12:28-29 ดังนั้น เมื่อได้รับอาณาจักรที่มั่นคงไม่คลอนแคลนนี้แล้ว เราจงขอบพระคุณและแสดงคารวกิจรับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ด้วยความเคารพยำเกรง เพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นประดุจเพลิงที่เผาผลาญทุกสิ่ง
ฟป. 2:12 ท่านที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายเคยเชื่อฟังตลอดมา มิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้น แต่ยิ่งกว่านั้น บัดนี้แม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ห่างไกล ท่านก็ยังเชื่อฟังด้วย ท่านจงออกแรงด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นเพื่อให้รอดพ้นเถิด
2คร. 7:1 พี่น้องที่รักยิ่ง เมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ เราจงชำระล้างตนให้สะอาดจากมลทินทั้งร่างกายและจิตใจ จงยำเกรงพระเจ้า จงพยายามทำตนให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งๆ ขึ้น
สภษ. 8:13 ความยำเกรงพระยาห์เวห์คือการเกลียดชังความชั่วร้าย ดิฉันเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง เกลียดความประพฤติชั่วร้ายและวาจาตลบตะแลง
มลค. 3:16 เวลานั้น ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์พูดกันถึงเรื่องนี้ พระยาห์เวห์ทรงเงี่ยพระกรรณและทรงฟัง มีผู้เขียนหนังสือบันทึกความจำเฉพาะพระพักตร์ บันทึกชื่อของผู้ยำเกรงพระองค์และเคารพพระนามของพระองค์
ยรม. 5:22 พระเจ้าตรัสว่า ทำไมท่านไม่กลัวเรา ทำไมท่านไม่กลัวจนตัวสั่นต่อหน้าเรา เราเป็นผู้วางหาดทรายไว้เป็นเขตของทะเล เป็นเขื่อนถาวรมิให้ทะเลข้ามไปได้ แม้คลื่นจะซัด ก็เอาชนะไม่ได้ แม้คลื่นจะคะนอง ก็ข้ามไปไม่ได้

Bible Diary 2018

front 2018 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

ข้อคิดจากพระวาจา

word of God 1

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook