ความรอบคอบและสามัญสำนึก

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความรอบคอบและสามัญสำนึก
8.    1อย่าโต้เถียงกับคนมีอำนาจ
    เพราะท่านจะตกอยู่ในเงื้อมมือของเขา
    2อย่ามีคดีความกับคนร่ำรวย
    เพราะท่านจะต้องเสียเปรียบ
    ทองคำทำให้คนจำนวนมากเสียคน
    ทำให้พระทัยของกษัตริย์ลำเอียง
    3อย่าโต้เถียงกับคนพูดพล่าม
    อย่านำฟืนไปใส่ไฟ
    4อย่าเล่นกับคนโง่
    เพราะเขาจะด่าทอบรรพบุรุษของท่านa
    5อย่ากล่าวดูหมิ่นคนบาปที่กลับใจ
    จงจำไว้ว่าเราทุกคนล้วนมีความผิดb
    6อย่าดูหมิ่นคนชรา
    เพราะเราบางคนก็จะเป็นคนชราเช่นเดียวกัน
    7อย่าดีใจเมื่อผู้ใดสิ้นชีวิต
    จงระลึกว่าเราทุกคนจะต้องตายเช่นเดียวกัน