foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความรอบคอบ
    10อย่ายั่วกิเลสของคนบาปให้ลุกโชนเหมือนจุดถ่านไฟ
    เพราะท่านจะถูกเปลวไฟของเขาลวก
    11อย่าโต้เถียงกับคนชอบหาเรื่อง
    เขาอาจจะวางกับจับผิดคำพูดของท่าน
    12อย่าให้ผู้มีอำนาจมากกว่าท่านยืมสิ่งใด
    แต่ถ้าให้ยืมไปแล้ว จงคิดว่าของนั้นสูญเปล่า
    13อย่าเป็นประกันเกินกำลังทรัพย์ของท่าน
    ถ้ารับประกันใคร จงเตรียมใจไว้ใช้หนี้แทนเขา
    14อย่ามีคดีความกับผู้พิพากษา
    เพราะผู้พิจารณาคดีจะตัดสินเข้าข้างเขา
    15อย่าร่วมเดินทางไปกับคนชอบผจญภัย
    เพราะเขาจะเป็นภาระแก่ท่าน
    เขาจะทำตามใจตนเอง
    ความโฉดเขลาของเขาจะทำให้ท่านพินาศไปด้วย
    16อย่าโต้เถียงกับคนอารมณ์ร้าย
    อย่าเดินทางไปกับเขาในที่เปลี่ยว
    เพราะชีวิตไม่มีค่าแต่อย่างใดสำหรับเขา
    เมื่อไม่มีผู้ใดช่วยท่านได้ เขาจะทำร้ายท่าน
    17อย่าปรึกษาคนโง่
    เพราะเขาไม่เก็บความลับ
    18อย่าเปิดใจกับทุกคนที่ท่านพบ
    ท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยe