foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

อย่าไว้ใจคนอธรรม
    29อย่าพาผู้ใดเข้ามาในบ้าน
    เพราะคนเจ้าเล่ห์มีอุบายมากมาย
    30ใจคนเย่อหยิ่งเป็นเหมือนนกต่อในกรง
    เขาคอยล่อหลอกท่านให้มาติดกับk
    31คอยซุ่มบิดเบือนความดีให้เป็นความชั่ว
    คอยจับผิดแม้กิจการที่ดี
    32ประกายไฟเพียงน้อยนิดจุดกองถ่านให้ลุกโพลงได้
    คนบาปซุ่มหาโอกาสฆ่าผู้อื่น
    33จงระวังคนชั่ว เพราะเขาวางแผนแต่ความชั่วร้าย
    เพราะเขาจะทำลายชื่อเสียงของท่านตลอดไป
    34ถ้าท่านนำคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน เขาอาจจะทำให้เกิดปัญหา
    ท่านจะกลายเป็นคนแปลกหน้าในครอบครัวของท่าน