หญิงผิดประเวณี

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

หญิงผิดประเวณี
    22หญิงที่นอกใจสามีก็เช่นเดียวกัน
    นางให้ทายาทที่เกิดจากชายอื่นแก่สามี
    23ประการแรก นางได้ล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของพระผู้สูงสุด
    ประการที่สอง นางทำผิดต่อสามี
    ประการที่สาม นางผิดประเวณีโดยการเป็นชู้
    และนำบุตรจากชายอื่นเข้ามาในบ้าน
    24นางจะต้องถูกนำมาต่อหน้าที่ประชุม
    และจะถูกสอบสวนเรื่องบุตรของนางด้วย
    25บรรดาบุตรของนางจะไม่มีราก
    กิ่งก้านของนางจะไม่เกิดผล
    26ผู้ที่ระลึกถึงนางก็จะสาปแช่ง
    ความอับอายของนางจะไม่มีวันถูกลบล้างเลย
    27ชนรุ่นหลังจะรู้ว่า
    ไม่มีสิ่งใดดีกว่าความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
    ไม่มีสิ่งใดน่ายินดีมากกว่าการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์