ความลับ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความลับ
    16คนที่เก็บความลับไม่ได้ย่อมไม่มีผู้ใดเชื่อถือ
    เขาจะหาเพื่อนสนิทไม่ได้อีกเลย
    17จงรักและวางใจมิตร
    แต่ถ้าท่านเปิดเผยความลับของเขา ก็อย่าคบกับเขาอีก
    18เพราะท่านได้สูญเสียมิตรภาพกับเพื่อนบ้าน
    เหมือนผู้สูญเสียบุคคลที่ตายไปแล้ว
    19ท่านสูญเสียเพื่อนไป เขาจะไม่กลับมาอีก
    เหมือนท่านปล่อยนกให้หลุดมือไป
    20อย่าตามไป เพราะเขาอยู่ไกลลิบแล้ว
    เขารีบหนีไป เหมือนเนื้อทรายหนีบ่วงแร้ว
    21แผลยังใช้ผ้าพันได้ คำด่าแช่งยังให้อภัยได้
    แต่ผู้ที่เปิดเผยความลับ ย่อมคาดหวังสิ่งใดไม่ได้