การวางตัวในงานเลี้ยง

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การวางตัวในงานเลี้ยง
32.    1ถ้าท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้จัดงานเลี้ยงa อย่าหยิ่งผยอง
    จงวางตนเหมือนผู้รับเชิญคนอื่นๆ
    จงเอาใจใส่ดูแลผู้อื่น แล้วจึงไปนั่ง
    2เมื่อทำหน้าที่เสร็จแล้ว ท่านจึงเข้าประจำที่ ร่วมรื่นเริงยินดีกับเขา
    ท่านจะได้รับมงกุฎเป็นรางวัลbที่ได้จัดงานอย่างดี
    3ท่านผู้อาวุโส จงพูดเถิด เพราะท่านมีความเหมาะสม
    จงพูดแต่พอควร เพื่อจะไม่รบกวนการเล่นดนตรีc
    4เมื่อฟังดนตรี อย่าพูดมากเกินไป
    และอย่าอวดฉลาดผิดกาลเทศะ
    5แก้วโกเมนประดับแหวนตราทองคำฉันใด
    วงดนตรีบรรเลงก็ทำให้งานเลี้ยงรื่นเริงฉันนั้น
    6มรกตประดับหัวแหวนทองคำฉันใด
    การขับร้องที่ไพเราะย่อมทำให้การดื่มเหล้าองุ่นชื่นใจฉันนั้น
    7ท่านที่เป็นหนุ่ม จงพูดเถิด ถ้าจำเป็น
    แต่ถ้ามีผู้ถาม อย่าพูดมากกว่าสองครั้ง
    8จงพูดสั้นๆ ใช้คำน้อย แต่มีเนื้อหามาก
    จงทำตนเหมือนคนมีความรู้ แต่พูดให้น้อย
    9เมื่อท่านอยู่กับคนสำคัญ อย่าตีตนเสมอเขา
    อย่าพูดพล่ามเมื่อคนอื่นกำลังพูด
    10ฟ้าแลบนำหน้าฟ้าร้องฉันใด
    ชื่อเสียงดีย่อมนำหน้าคนสงบเสงี่ยมฉันนั้น
    11จงลุกขึ้นเมื่อถึงเวลา อย่ารออยู่จนเป็นคนสุดท้าย
    จงรีบกลับบ้าน อย่าชักช้า
    12จงสนุกสนานและทำตามใจชอบเมื่ออยู่บ้าน
    แต่อย่าทำบาปโดยพูดหยิ่งยโสd
    13จงถวายพระพรพระผู้ทรงสร้างท่านสำหรับทุกสิ่งเหล่านี้
    พระองค์ประทานสิ่งดีๆแก่ท่านอย่างล้นเหลือ