foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความฝันa
34.    1คนไร้ความคิดหวังแต่สิ่งไร้สาระและหลอกลวง
    ความฝันทำให้คนโง่เขลาคิดฟุ้งซ่าน
    2ผู้เชื่อความฝันเป็นเหมือนคนที่คว้าเงาและไล่จับลม
    3ความฝันไม่ต่างกับกระจกเงา
    เมื่อนำไปส่องหน้า สิ่งที่เห็นก็เป็นเพียงภาพสะท้อนb
    4 สิ่งบริสุทธิ์จะออกมาจากสิ่งสกปรกได้อย่างไร
    ความจริงจะออกมาจากสิ่งหลอกลวงได้อย่างไร

    5หมอดู การดูโชคชะตา และความฝัน เป็นเรื่องไร้สาระ
    เป็นเหมือนจินตนาการของหญิงเจ็บครรภ์ที่จะคลอดบุตรc
    6ถ้าความฝันมิได้มาจากพระผู้สูงสุด
    ก็อย่าปักใจเชื่อความฝันนั้น
    7ความฝันทำให้หลายคนหลงทาง
    ผู้ที่เชื่อความฝันก็ผิดหวังมาแล้ว
    8ธรรมบัญญัติสมบูรณ์แล้วโดยไม่ต้องมีความหลอกลวงนี้
    ปรีชาญาณที่ผู้มีความเชื่อประกาศก็สมบูรณ์อยู่แล้วd