^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

คำอธิษฐานภาวนาวอนขอการปลดปล่อยและการฟื้นฟูประชากรอิสราเอล

คำอธิษฐานภาวนาวอนขอการปลดปล่อยและการฟื้นฟูประชากรอิสราเอลa
36.    1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งจักรวาล
โปรดทรงพระกรุณาและทอดพระเนตรมายังข้าพเจ้าทั้งหลาย
โปรดบันดาลให้นานาชาติยำเกรงพระองค์
2โปรดทรงยกพระหัตถ์ต่อสู้บรรดาชนต่างชาติ
เขาจะได้เห็นพระอานุภาพของพระองค์
3พระองค์ทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในหมู่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้เขาเห็นฉันใด
บัดนี้ โปรดทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในหมู่เขาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เห็นฉันนั้นด้วยเถิด
4เขาจะได้ยอมรับดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยอมรับแล้ว
ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
5โปรดทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ใหม่ๆ และทรงกระทำปาฏิหาริย์อื่นๆ
โปรดทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพของพระองค์เถิด
6โปรดทรงปลุกพระพิโรธ และหลั่งความกริ้วของพระองค์ลงมา
โปรดทรงทำลายปรปักษ์และกำจัดศัตรูให้สิ้นไป
7โปรดทรงเร่งให้วันเวลามาถึงโดยเร็ว
โปรดทรงระลึกถึงพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้เถิด
ประชาชนทั้งหลายจะได้เล่าถึงพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์b
8ขอให้พระพิโรธเป็นเสมือนไฟเผาผลาญผู้ที่พยายามหลบหนีไป
ขอให้ผู้ที่กดขี่ประชากรของพระองค์จงพินาศเถิด
9โปรดทรงบดขยี้หัวบรรดาผู้นำของศัตรู
ที่กล้าพูดว่า “ไม่มีใครเก่งเหมือนพวกเรา”
10โปรดทรงรวบรวมชนทุกเผ่าของยาโคบ
โปรดทรงคืนแผ่นดินให้เป็นมรดกของเขาเหมือนอย่างที่เคยเป็นในสมัยก่อนc
11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงพระกรุณาประชากรที่ได้รับชื่อตามพระนามของพระองค์
โปรดทรงพระกรุณาอิสราเอลที่พระองค์ทรงบันดาลให้เป็นบุตรคนแรก
12โปรดทรงสงสารนครศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
คือกรุงเยรูซาเล็ม สถานที่พำนักของพระองค์
13โปรดให้ศิโยนโห่ร้องสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์
โปรดให้พระวิหารdเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
14โปรดทรงเป็นพยานให้แก่ประชากรที่ทรงสร้างไว้ตั้งแต่แรกเริ่มe
โปรดทรงบันดาลให้คำพยากรณ์ที่กล่าวไว้ในพระนามของพระองค์เป็นจริงเถิด
15โปรดประทานรางวัลแก่ผู้ที่วางใจในพระองค์
ขอให้บรรดาประกาศกของพระองค์เป็นผู้น่าเชื่อถือ
16ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์f
และทรงอวยพระพรประชากรของพระองค์ตามถ้อยคำของสมณะอาโรนด้วยเถิด
17ทุกคนในแผ่นดินจะได้รับรู้ว่า
พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นพระเจ้านิรันดร

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3226
11924
3226
56646
390163
17116409
Your IP: 34.204.202.44
2020-04-05 07:20

สถานะการเยี่ยมชม

มี 192 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk