ประกาศกน้อยสิบสององค์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ประกาศกน้อยสิบสององค์
    10ขอให้ประกาศกทั้งสิบสององค์eมีผู้สืบทอดคุณธรรม
เหมือนต้นไม้ที่งอกขึ้นใหม่จากหลุมศพ
    เพราะเขาเหล่านั้นเคยให้กำลังใจยาโคบ
    และช่วยประชากรให้รอดพ้น มีความเชื่อและความหวัง