foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความฝันของดาเนียล – สัตว์ร้ายสี่ตัว


นิมิตเห็นสัตว์ร้าย,a เห็นผู้อาวุโสและบุตรแห่งมนุษย์
7    1ปีที่หนึ่งในรัชกาลกษัตริย์เบลชัสซาร์แห่งบาบิโลน ดาเนียลฝันและเห็นนิมิตในความคิดของตนขณะที่นอนอยู่บนเตียง เขาจึงบันทึกความฝันนั้นไว้ และเล่าเรื่องดังต่อไปนี้ 2ดาเนียลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตเวลากลางคืน ข้าพเจ้าเห็นลมทั้งสี่จากท้องฟ้าลงมาทำให้ทะเลใหญ่ปั่นป่วน 3สัตว์ร้ายมหึมาสี่ตัวมีลักษณะต่างกันขึ้นมาจากทะเล 4ตัวแรกbเหมือนสิงโตมีปีกนกอินทรี ขณะที่ข้าพเจ้ามองดูอยู่นั้น ขนปีกของมันถูกถอนออกไป มันถูกยกขึ้นจากแผ่นดินให้ยืนบนสองเท้าเหมือนมนุษย์ และได้รับจิตใจของมนุษย์ 5ข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายตัวที่สองcเหมือนหมี มันยืนเอียงตัวไปข้างหนึ่ง ใช้ฟันคาบกระดูกซี่โครงสามซี่อยู่ในปาก มีเสียงสั่งมันว่า “จงลุกขึ้นกินเนื้อให้มากๆ” 6ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังมองดูนั้น ข้าพเจ้าก็เห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งdเหมือนเสือดาว มีปีกนกสี่ปีกบนหลัง สัตว์ร้ายตัวนี้มีสี่หัว และได้รับอำนาจปกครอง 7ต่อจากนั้น ขณะที่ข้าพเจ้ายังเห็นนิมิตในเวลากลางคืน ข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายตัวที่สี่e ร้ายกาจ น่ากลัวและแข็งแรงยิ่งนัก มีฟันเหล็กมหึมาเพื่อกินและบดขยี้เหยื่อ และใช้เท้าเหยียบสิ่งที่เหลือกินนั้นไว้ สัตว์ร้ายตัวนี้มีสิบเขาต่างจากสัตว์ร้ายอื่นๆทั้งหมดที่มาก่อน  8เมื่อข้าพเจ้ากำลังมองดูเขาสัตว์เหล่านี้ ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเล็กๆfอีกเขาหนึ่งงอกขึ้นมาในหมู่เขาสัตว์เหล่านั้น ทำให้เขาสัตว์ชุดแรกสามเขาถูกถอนออกไปเพื่อให้เขาเล็กๆนั้นขึ้นมาแทน ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาเล็กๆนั้นมีตาเหมือนตามนุษย์ มีปากพูดจาโอหังg
9ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังมองดูอยู่นั้น
ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายองค์ถูกนำมาตั้งไว้h
และผู้อาวุโสท่านหนึ่งมานั่งบนบัลลังก์
สวมอาภรณ์ขาวอย่างหิมะ
ผมบนศีรษะขาวเหมือนขนแกะ
บัลลังก์ของเขาเหมือนเปลวเพลิง
มีล้อเหมือนไฟลุกโพลง
10เบื้องหน้าเขามีธารไฟไหลออกมา
ผู้รับใช้จำนวนมาก นับล้านนับโกฎิอสงไขย คอยเฝ้ารับใช้เขา
การพิจารณาคดีเริ่มขึ้น
และบรรดาหนังสือก็เปิดออกi
11ข้าพเจ้าจ้องดูต่อไป เพราะเขาเล็กๆนั้นพูดจาโอหัง แล้วข้าพเจ้าก็เห็นสัตว์ร้ายตัวนั้นถูกฆ่า และร่างของมันก็ถูกทำลายโยนทิ้งลงไปในกองไฟ 12สัตว์ร้ายตัวอื่นๆก็สูญเสียอำนาจปกครอง แต่ชีวิตjของมันยังคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งตามกำหนด
13ข้าพเจ้ายังเห็นนิมิตเวลากลางคืนต่อไป
ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์k
มาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆในท้องฟ้า
เขามาพบผู้อาวุโส และมีผู้แนะนำเขาแก่ผู้อาวุโส
14เขาได้รับมอบอำนาจปกครอง สิริรุ่งโรจน์ และอาณาจักร
ประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขา
อำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด
และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลย

ความหมายของนิมิต
    15ข้าพเจ้า ดาเนียลมีจิตใจเป็นทุกข์ เพราะนิมิตในความคิดทำให้ข้าพเจ้ากังวลใจl 16ข้าพเจ้าจึงเข้าไปใกล้ผู้หนึ่งที่อยู่ที่นั่นและถามเขาถึงความหมายของนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็น ผู้นั้นก็ตอบข้าพเจ้าและอธิบายความหมายของนิมิตให้ฟังดังต่อไปนี้ 17”สัตว์ร้ายมหึมาทั้งสี่ตัวหมายถึงกษัตริย์สี่พระองค์ซึ่งเสด็จขึ้นมาจากแผ่นดิน 18แต่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์mของพระเจ้าผู้สูงสุดจะได้รับราชอาณาจักร และจะครอบครองราชอาณาจักรนั้นตลอดไปทุกยุคทุกสมัย” 19ข้าพเจ้าอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับสัตว์ร้ายตัวที่สี่ซึ่งต่างจากสัตว์ร้ายอื่นๆทุกตัว มันน่ากลัวอย่างยิ่ง มีฟันเหล็กและเล็บเท้าทองสัมฤทธิ์ มันกินและบดขยี้เหยื่อ และเหยียบสิ่งที่เหลือกินนั้นไว้ 20ข้าพเจ้ายังอยากรู้เรื่องเขาสิบเขาซึ่งอยู่บนหัวของมัน และเรื่องเขาเล็กๆเขาสุดท้ายซึ่งงอกขึ้นมา ทำให้เขาชุดแรกสามเขาถูกถอนออกไป และทำไมเขานั้นจึงมีตามากมายและมีปากที่พูดจาโอหัง และทำไมเขานั้นจึงดูเหมือนจะใหญ่โตกว่าเขาอื่นๆ 21ขณะที่ข้าพเจ้ามองดูอยู่นั้น เขานี้ก็ทำสงครามกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ และมีชัยชนะ 22จนกว่าผู้อาวุโสมาถึงและให้ความยุติธรรมแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์nของพระเจ้าผู้สูงสุด แล้วเวลาก็มาถึง เมื่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จะได้ครอบครองราชอาณาจักร 23ผู้นั้นตอบข้าพเจ้าว่า
    “สัตว์ร้ายตัวที่สี่หมายถึงราชอาณาจักรที่สี่
    ที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นดิน
    เป็นราชอาณาจักรที่ต่างจากราชอาณาจักรอื่นๆทั้งหมด
    ราชอาณาจักรนี้จะกิน บดขยี้ และเหยียบย่ำทั่วแผ่นดิน
    24ส่วนเขาสิบเขาหมายถึงกษัตริย์สิบพระองค์
ซึ่งจะขึ้นมาปกครองราชอาณาจักรนั้น
ต่อจากกษัตริย์เหล่านี้จะมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง
ต่างจากกษัตริย์ทั้งหลายก่อนหน้านั้น
กษัตริย์พระองค์นี้จะทรงพิชิตกษัตริย์สามพระองค์
25จะตรัสลบหลู่พระเจ้าผู้สูงสุด
จะทรงทำลายบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้สูงสุด
จะทรงคิดเปลี่ยนแปลงวันฉลองและธรรมบัญญัติo
บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จะถูกมอบแก่พระองค์เป็นเวลาสามปีครึ่งp
26แต่เมื่อจะมีการพิจารณาคดี
อำนาจปกครองของพระองค์จะถูกยกไป
จะถูกทำลาย และจะพินาศจนสิ้นเชิง
27แล้วราชอาณาจักร อำนาจปกครอง
และความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรทั้งหลายภายใต้ท้องฟ้า
จะถูกมอบแก่ประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้สูงสุด
อาณาจักรนี้จะเป็นอาณาจักรนิรันดร
และอาณาจักรอื่นๆทั้งหมดจะรับใช้และอ่อนน้อมเชื่อฟังราชอาณาจักรนี้”
28”เรื่องเล่าจบที่นี่
ข้าพเจ้า ดาเนียล มีความคิดวุ่นวายใจมาก หน้าตาซีดเซียว ข้าพเจ้าจึงเก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจ”