foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ดาเนียลเห็นนิมิต – แกะเพศผู้และแพะเพศผู้


นิมิตที่ดาเนียลเห็น
8    1ปีที่สามในรัชกาลกษัตริย์เบลชัสซาร์a ข้าพเจ้า ดาเนียล เห็นนิมิตอีก หลังจากเห็นนิมิตครั้งแรกแล้วb 2ข้าพเจ้าเห็นนิมิตดังนี้ ขณะที่กำลังอยู่ที่นครสุสาc ซึ่งเป็นเมืองป้อมในแคว้นเอลาม นิมิตปรากฏขณะที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอุลัยd ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นก็เห็นแกะเพศผู้eตัวหนึ่งยืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำ มีเขาสองเขายาวมาก เขาหนึ่งยาวกว่าอีกเขาหนึ่ง และเขาที่ยาวกว่าfนั้นงอกขึ้นมาภายหลัง 4ข้าพเจ้าเห็นแกะเพศผู้ตัวนั้นกำลังขวิดไปทางตะวันตก ทางเหนือและทางใต้ ไม่มีสัตว์ตัวใดต้านทานมัน หรือช่วยให้พ้นจากอำนาจของมันได้ มันทำตามใจชอบของมันและมีอำนาจมากขึ้น
    5ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังไตร่ตรองอยู่นั้น แพะเพศผู้gตัวหนึ่งมาจากทิศตะวันตก เหาะข้ามทั่วแผ่นดินโดยไม่แตะต้องพื้นเลย แพะตัวนี้มีเขาเด่นhใหญ่โตเขาหนึ่งอยู่ระหว่างตา 6มันเข้ามาใกล้แกะเพศผู้ที่มีเขายาวสองเขา ซึ่งข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำ มันวิ่งเข้าชนแกะเพศผู้ตัวนั้นสุดกำลัง 7ข้าพเจ้าเห็นแพะเพศผู้ตัวนี้เข้าโจมตีแกะตัวนั้นด้วยความโกรธ มันขวิดจนทำให้เขาทั้งสองของแกะเพศผู้ตัวนั้นหัก แกะเพศผู้ไม่มีกำลังต้านทานมันได้ มันขวิดจนแกะเพศผู้ล้มลงที่พื้นและถูกเหยียบไว้ ไม่มีใครช่วยแกะเพศผู้ให้พ้นจากอำนาจของมันได้ 8แพะเพศผู้ก็มีอำนาจมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อมันมีอำนาจสูงสุด เขาเด่นใหญ่โตของมันก็หัก และเขาเด่นใหญ่โตอีกสี่เขาก็งอกขึ้นมาแทน หันไปทางทิศทั้งสี่ของท้องฟ้าi
    9มีเขาเล็กๆเขาหนึ่งงอกขึ้นมาจากเขาเหล่านี้ มันขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างมากไปทางใต้ ทางตะวันออก และทางแผ่นดินรุ่งโรจน์j 10มันใหญ่ขึ้นจนถึงดาวดาวkบนท้องฟ้า มันโยนดวงดาวส่วนหนึ่งลงมาบนแผ่นดินและเหยียบไว้ 11มันใหญ่ขึ้นจนท้าทายหัวหน้าดวงดาวl ยกเลิกการถวายบูชาที่ถวายแก่เขาทุกวัน และทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นมลทิน 12ประชาชนทำบาปแทนที่จะถวายเครื่องบูชาประจำวันm ความจริงถูกทิ้งลงที่พื้นดิน เขาอันนั้นทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จทั้งนั้น
    13ข้าพเจ้าได้ยินผู้ศักดิ์สิทธิ์nท่านหนึ่งกำลังพูด และได้ยินผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกท่านหนึ่งถามผู้ที่กำลังพูดอยู่oนั้นว่า “เหตุการณ์ในนิมิตนี้จะคงอยู่นานเท่าใด บาปน่ารังเกียจจะแทนที่การถวายบูชาpประจำวันนานเท่าใด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดวงดาวจะถูกเหยียบย่ำนานเท่าใด” 14ผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นตอบว่าq “นานหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบวันr แล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์”s

ทูตสวรรค์กาเบรียลอธิบายความหมายของนิมิต
    15ขณะที่ข้าพเจ้า ดาเนียล เห็นนิมิตนี้และพยายามเข้าใจความหมาย ก็เห็นผู้หนึ่งเหมือนมนุษย์ยืนอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า 16ข้าพเจ้าได้ยินเสียงชายผู้หนึ่งตะโกนอยู่ริมtแม่น้ำอุลัยว่า “กาเบรียลเอ๋ย จงอธิบายความหมายของนิมิตนี้ให้เขาฟังเถิด” 17กาเบรียลจึงเข้ามาใกล้ที่ที่ข้าพเจ้ายืนอยู่ และเมื่อเขามาแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกกลัว กราบลงหน้าจรดพื้นดิน แต่เขาพูดว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเข้าใจเถิดว่านิมิตนี้เป็นเรื่องวาระสุดท้ายของโลก” 18ขณะที่เขากำลังพูด ข้าพเจ้ายังกราบหน้าจรดพื้นและหมดสติไป แต่เขาสัมผัสข้าพเจ้า พยุงให้ยืนขึ้น 19เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าต้องการเปิดเผยให้ท่านรู้สิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อพระพิโรธuจะถึงจุดจบ เพราะนิมิตนี้เกี่ยวข้องกับวาระสุดท้ายของโลก แกะเพศผู้ที่ท่านได้เห็นมีสองเขาหมายถึงกษัตริย์ของชาวมีเดียและกษัตริย์ของชาวเปอร์เซีย 21ส่วนแพะเพศผู้หมายถึงกษัตริย์ของชาวกรีก และเขาเด่นใหญ่โตระหว่างตาหมายถึงกษัตริย์องค์แรก 22ส่วนเขาอีกสี่เขาที่งอกขึ้นแทนเขาที่หักไปนั้นหมายถึงอาณาจักรสี่อาณาจักรซึ่งจะเกิดขึ้นจากอาณาจักรนั้น แต่จะไม่มีอำนาจเทียบเท่ากับอาณาจักรแรกนั้น
    23ตอนปลายของอาณาจักรเหล่านี้ เมื่อความชั่วร้ายจะถึงที่สุดv
    จะมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งขึ้นครองราชย์ พระองค์จะทรง “เจ้าเล่ห์และไร้ยางอาย”
    24อำนาจของพระองค์จะขยายมากขึ้น แต่ไม่ใช่เพราะพลังของตนw
    พระองค์จะทรงนำหายนะยิ่งใหญ่ x
    จะทรงประสบความสำเร็จในการกระทำ
    จะทรงทำลายบรรดาผู้ทรงอำนาจและประชากรบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
    25พระองค์จะทรงใช้ความฉลาดล่อลวงคนทั้งหลาย
    พระทัยของพระองค์จะหยิ่งผยองขึ้น
    พระองค์จะทรงทำลายคนจำนวนมากโดยฉับพลัน
    พระองค์จะทรงลุกขึ้นต่อสู้กับเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่
    จะทรงถูกทำลาย แต่ไม่ใช่ด้วยมือของมนุษย์y
    26คำอธิบายนิมิตเรื่องยกเลิกการถวายบูชาเวลาเย็นและเวลาเช้านี้เป็นความจริง
    แต่ท่านจงเก็บนิมิตนี้ไว้เป็นความลับเถิด
เพราะกว่าเหตุการณ์ที่กล่าวถึงจะเกิดขึ้นก็เป็นเวลาอีกนานในอนาคต”z
27ข้าพเจ้า ดาเนียล หมดเรี่ยวแรงและป่วยอยู่หลายวัน แล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นไปปฏิบัติราชการต่อไป แต่ข้าพเจ้าก็ยังกังวลใจ เพราะไม่เข้าใจความหมายของนิมิตนั้น