foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

นิมิตยิ่งใหญ่
เวลาที่พระเจ้าทรงลงโทษ


นิมิตเห็นบุรุษผู้หนึ่งสวมเสื้อผ้าลินิน
10    1ปีที่สามในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย พระเจ้าทรงเปิดเผยพระวาจาแก่ดาเนียล ผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่า เบลเทชัสซาร์ พระวาจานี้เป็นจริง กล่าวถึงสงครามยิ่งใหญ่a เขาเข้าใจพระวาจานี้โดยเห็นนิมิต
    2เวลานั้น ข้าพเจ้า ดาเนียล ไว้ทุกข์อยู่สามสัปดาห์ 3ไม่ได้กินอาหารอร่อย ทั้งเนื้อและเหล้าองุ่นไม่ได้เข้าปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้น้ำมันหอมชโลมตัวเลยตลอดสามสัปดาห์ 4วันที่ยี่สิบสี่เดือนที่หนึ่ง ขณะที่ข้าพเจ้ายืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำใหญ่ คือแม่น้ำไทกริส 5ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นมอง ก็เห็น
ชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าลินิน มีเข็มขัดทองคำบริสุทธิ์คาดสะเอวไว้
6ร่างกายของเขาเป็นเหมือนเพทาย
ใบหน้าของเขาเหมือนฟ้าแลบ
ดวงตาของเขาเหมือนคบเพลิง
แขนและขาเป็นเหมือนทองสัมฤทธิ์สุกใส
และเสียงถ้อยคำของเขาเหมือนเสียงผู้คนจำนวนมาก
7ข้าพเจ้า ดาเนียลแต่ผู้เดียวเห็นนิมิตนั้น คนที่อยู่กับข้าพเจ้าไม่เห็นนิมิต แต่เขากลัวตัวสั่นมากจนวิ่งไปหลบซ่อน 8ข้าพเจ้าอยู่แต่ลำพัง พิจารณาดูนิมิตยิ่งใหญ่นี้ ข้าพเจ้าสิ้นแรง หน้าตาสุกใสของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนเป็นหน้าซีด ข้าพเจ้าหมดแรง 9ข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคำของเขา แต่เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคำนั้น ข้าพเจ้าก็เป็นลม ล้มลงหน้าฟุบกับพื้นดิน

ทูตสวรรค์ปรากฏ
    10ทันใดนั้น มือหนึ่งมาสัมผัสข้าพเจ้า พยุงข้าพเจ้าที่กำลังตัวสั่นให้คุกเข่า เอามือยันพื้นไว้ 11เขาบอกข้าพเจ้าว่า “ดาเนียลเอ๋ย ผู้ที่พระเจ้าทรงรักมาก จงเข้าใจความหมายของถ้อยคำที่ข้าพเจ้ากำลังจะพูดกับท่าน จงยืนตรง เพราะบัดนี้พระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามาพบท่าน”  เมื่อเขาพูดเช่นนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็ยืนขึ้นตัวสั่น 12เขาพูดต่อไปว่า “ดาเนียลเอ๋ย อย่ากลัวเลย ตั้งแต่วันแรกที่ท่านพยายามเข้าใจ และถ่อมตนลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของท่านนั้น พระองค์ทรงฟังถ้อยคำของท่าน และข้าพเจ้าก็มาเพราะถ้อยคำของท่านด้วย 13เจ้านายของอาณาจักรเปอร์เซียขัดขวางข้าพเจ้าไว้เป็นเวลายี่สิบเอ็ดวัน แต่มีคาเอลb เจ้านายผู้หนึ่งชั้นหัวหน้ามาช่วยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงละเขาไว้ที่นั่นcให้อยู่กับบรรดากษัตริย์แห่งเปอร์เซีย 14ข้าพเจ้ามาอธิบายให้ท่านเข้าใจเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชากรของท่านในอนาคต เพราะยังมีนิมิตเกี่ยวกับวันเหล่านั้น”
    15ขณะที่เขากำลังพูดกับข้าพเจ้าเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็ก้มหน้าสู่พื้นดินพูดไม่ออก 16แต่ผู้หนึ่งมีรูปร่างมนุษย์มาสัมผัสริมฝีปากของข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็อ้าปากพูดได้อีก และพูดกับผู้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าว่า “นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพราะนิมิตนี้และหมดแรง 17ผู้รับใช้ผู้นี้ของเจ้านายของข้าพเจ้าจะพูดกับเจ้านายได้อย่างไร เพราะบัดนี้ข้าพเจ้าไม่มีกำลังเหลืออยู่เลยจนหายใจไม่ออก” 18แล้วผู้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ผู้นั้นสัมผัสข้าพเจ้าอีก คืนกำลังให้ข้าพเจ้า พูดว่า 19ผู้ที่พระเจ้าทรงรักมาก อย่ากลัวเลย สันติสุขจงอยู่กับท่าน จงมีกำลังใจและมีพลังเข้มแข็งเถิด” ขณะที่เขากำลังพูดกับข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้ารู้สึกมีกำลังขึ้น จึงพูดว่า “เจ้านายของข้าพเจ้าจงพูดเถิด เพราะท่านให้กำลังแก่ข้าพเจ้าแล้ว”

การเกริ่นถึงคำพยากรณ์d
    20เขาจึงพูดว่า “ท่านรู้หรือไม่ว่าทำไมข้าพเจ้าจึงมาพบท่าน บัดนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปต่อสู้กับเจ้านายแห่งเปอร์เซียอีก และขณะที่ข้าพเจ้าออกไป เจ้านายแห่งกรีซeก็จะมา 21ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ท่านรู้สิ่งที่มีเขียนไว้ในหนังสือแห่งความจริง ไม่มีผู้ใดช่วยข้าพเจ้าต่อสู้เจ้านายเหล่านี้ นอกจากมีคาเอลเจ้านายของท่านทั้งหลาย”
11    1ข้าพเจ้าเคยอยู่กับเขา เพื่อเสริมกำลังช่วยเหลือเขาในปีแรกแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัสชาวมีเดีย 2บัดนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งความจริงให้ท่านรู้”

กษัตริย์ราชวงศ์เซเลวซิดกับราชวงศ์โทเลมี
    กษัตริย์สามพระองค์aจะปกครองอาณาจักรเปอร์เซียต่อไป และกษัตริย์องค์ที่สี่จะทรงสะสมทรัพย์สมบัติมากกว่ากษัตริย์พระองค์อื่นทั้งหมด เมื่อพระองค์ทรงอำนาจเพราะความร่ำรวยนี้แล้ว พระองค์ก็จะทรงรวบรวมกำลังพลทั้งหมดไปต่อสู้กับอาณาจักรกรีก 3แต่กษัตริย์ทรงอานุภาพพระองค์หนึ่งจะทรงขึ้นมาปกครองอาณาจักรยิ่งใหญ่ และจะทรงกระทำตามที่พอพระทัย 4เมื่อพระอานุภาพตั้งมั่นได้แล้ว ราชอาณาจักรของพระองค์ก็จะแตกและถูกแบ่งแยกออกตามทิศทั้งสี่ แต่จะไม่มีราชวงศ์bสืบราชสมบัติ ราชอาณาจักรของพระองค์จะถูกแบ่งและยกให้แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่เชื้อสายของพระองค์ และเขาเหล่านี้จะไม่มีอำนาจเท่าเทียมกับพระองค์
    5กษัตริย์ทิศใต้cจะทรงเข้มแข็ง แต่แม่ทัพคนหนึ่งของพระองค์จะเข้มแข็งกว่าพระองค์ และจะปกครองอาณาจักรใหญ่กว่าอาณาจักรของพระองค์ ไม่กี่ปีต่อมา กษัตริย์ทิศใต้จะทรงทำสนธิสัญญาdกับกษัตริย์ทิศเหนือ และประทานพระราชธิดาให้เป็นพระมเหสีของกษัตริย์ทิศเหนือเพื่อรับรองมิตรภาพ แต่พระนางจะทรงรักษาพระอำนาจไว้ไม่ได้ พระราชวงศ์จะไม่มั่นคง พระนางจะถูกปลงพระชนม์พร้อมกับผู้ติดตาม พระโอรสe และพระสวามีf
    ในสมัยนั้น 7หน่อจากรากของพระนางจะขึ้นมาแทนที่ และจะยกทัพมาต่อสู้กับกำลังพลและป้อมปราการของกษัตริย์ทิศเหนือ จะสู้รบและมีชัยชนะg 8เขาจะขนบรรดารูปเคารพ ภาชนะมีค่าทำด้วยเงินและทองคำที่ถวายแด่เทพเจ้าไปอียิปต์hเป็นของเชลย แล้วจะไม่ไปสู้รบกับกษัตริย์ทิศเหนืออีกหลายปี 9กษัตริย์ทิศเหนือจะยกทัพมาต่อสู้กับกษัตริย์ทิศใต้ แต่จะต้องทรงถอยทัพกลับไปยังแผ่นดินของพระองค์ 10พระโอรสทั้งสองพระองค์iของกษัตริย์ทิศเหนือจะทรงเตรียมกำลังพลจำนวนมาก พระโอรสพระองค์หนึ่งjจะทรงยกทัพมาเหมือนน้ำท่วมข้ามแผ่นดิน แล้วจะทรงกลับมาทำสงครามจนถึงป้อมปราการของศัตรู 11กษัตริย์ทิศใต้จะกริ้วมาก จะทรงยกทัพออกมาต่อสู้กับกษัตริย์ทิศเหนือ ซึ่งจะทรงจัดกองทัพใหญ่ แต่กองทัพนี้จะตกอยู่ในอำนาจของกษัตริย์ทิศใต้ 12และจะถูกทำลาย พระทัยของกษัตริย์ทิศใต้จะหยิ่งผยองขึ้น และแม้จะทรงทำลายกำลังเป็นหมื่นๆคนแล้วก็ยังไม่ทรงชนะอย่างเด็ดขาด 13กษัตริย์ทิศเหนือจะทรงจัดกองทัพใหญ่อีก มีกำลังพลมากกว่าเดิม อีกสองสามปีต่อมาก็จะทรงยกกองทัพใหญ่นี้มาพร้อมกับอุปกรณ์สงครามมากมาย 14เวลานั้น คนจำนวนมากจะลุกขึ้นเป็นกบฏต่อกษัตริย์ทิศใต้ และคนโหดร้ายในหมู่ประชากรของท่านจะเป็นกบฏด้วย เพื่อทำให้นิมิตเป็นจริง แต่คนเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จ 15กษัตริย์ทิศเหนือจะทรงยกทัพมาล้อมเมืองป้อมและจะยึดได้ กำลังพลของทิศใต้จะต้านทานไม่ได้ แม้ทหารที่ชำนาญศึกก็ยังไม่มีกำลังต้านทานได้ 16กษัตริย์ผู้บุกรุกจะทรงทำตามพระทัย ไม่มีผู้ใดต้านทานได้ พระองค์จะทรงตั้งมั่นอยู่ในแผ่นดินรุ่งโรจน์ และจะทรงนำหายนะมาทั่วแผ่นดินนั้น 17พระองค์ตั้งพระทัยจะจะยึดอาณาจักรทั้งหมดของกษัตริย์ทิศใต้ จะทรงทำพันธสัญญากับกษัตริย์ทิศใต้ และเพื่อจะทำลายราชอาณาจักรนั้นk จะทรงยกพระธิดาองค์หนึ่งlให้เป็นพระมเหสีของกษัตริย์ทิศใต้    แต่แผนการนี้ของพระองค์จะไม่ประสบผลสำเร็จ 18แล้วพระองค์จะทรงมุ่งหน้าไปทางเมืองชายทะเลm จะทรงยึดได้หลายเมือง แต่แม่ทัพคนหนึ่งจะทำให้ความหยิ่งผยองของพระองค์จบสิ้น จนพระองค์ต้องทรงอับอาย
    19พระองค์จะทรงมุ่งหน้าไปยังป้อมปราการของแผ่นดินของพระองค์ แต่จะทรงพ่ายแพ้ และสิ้นพระชนม์โดยไม่ทรงทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยn 20กษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งoจะทรงสืบตำแหน่งแทน และจะทรงส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บภาษีตลอดทั่วอาณาจักรรุ่งโรจน์ แต่ไม่กี่วันต่อมา พระองค์จะถูกปลงพระชนม์มิใช่ต่อหน้าสาธารณชนหรือในการรบp

กษัตริย์อันทิโอคัส เอปีฟาเนส
    21คนอัปยศคนหนึ่งq ซึ่งไม่มีสิทธิเป็นกษัตริย์จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์สืบต่อมา พระองค์จะเสด็จมาโดยฉับพลันและจะทรงใช้เล่ห์เหลี่ยมชิงราชอาณาจักรนั้นมาได้ 22ไม่มีกองทัพใดต้านทานพระองค์ได้ เจ้านายแห่งพันธสัญญาrก็จะถูกประหารด้วย 23ชนหลายชาติจะทำสนธิสัญญากับพระองค์     แต่พระองค์จะทรงใช้กลอุบายเพิ่มอำนาจยิ่งขึ้น แม้ทรงมีกำลังพลเพียงเล็กน้อย 24พระองค์จะทรงเข้ายึดครองแคว้นที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่มีใครคาดล่วงหน้า จะทรงกระทำสิ่งที่พระราชบิดาและบรรพบุรุษไม่เคยทรงกระทำ ทรงแจกจ่ายของเชลยและทรัพย์สินที่ยึดมาได้ให้แก่ทหารของพระองค์s จะทรงวางแผนเข้ายึดป้อมปราการ แต่แผนการนี้ดำเนินอยู่ได้ไม่นาน
    25พระองค์จะทรงปลุกพลังและความกล้าหาญ ยกทัพใหญ่ไปต่อสู้กับกษัตริย์ทิศใต้t กษัตริย์ทิศใต้ก็จะทรงยกกองทัพใหญ่มาทำสงครามด้วย แต่จะทรงต้านทานไม่ได้ เพราะมีหลายคนคิดปองร้ายพระองค์ 26แม้กระทั่งผู้ร่วมโต๊ะกับพระองค์ก็ยังทรยศ กองทัพของพระองค์จะถูกทำลาย ผู้คนจำนวนมากจะล้มตาย
27กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงคิดแต่จะปองร้ายกัน แม้จะประทับนั่งที่โต๊ะเจรจา ก็จะตรัสมุสาตกลงกันไม่ได้ เพราะวาระสุดท้ายยังมาไม่ถึง 28กษัตริย์ทิศเหนือจะทรงนำทรัพย์สมบัติมากมายเสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระองค์ และตั้งพระทัยจะทำลายประชากรแห่งพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ จะทรงกระทำตามแผนแล้วเสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระองค์ 29เมื่อถึงเวลาที่กำหนด พระองค์จะเสด็จกลับมาบุกรุกทิศใต้อีกu แต่ครั้งนี้เหตุการณ์จะไม่เป็นไปเหมือนครั้งก่อน 30กองเรือของชาวคิทธิมvจะมาปะทะกับพระองค์ พระองค์จะทรงท้อแท้และถอยทัพกลับไป แล้วจะทรงหันมาต่อสู้กับประชากรแห่งพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ พระองค์จะทรงกลับมาปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ที่ละทิ้งพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์w
31กำลังพลของพระองค์จะทำลายป้อมปราการและพระวิหารx ทำให้เป็นมลทิน จะให้ยกเลิกการถวายบูชาประจำวัน  จะตั้งรูปผู้ทำลายน่าสะอิดสะเอียนขึ้นที่นั่น 32พระองค์จะทรงใช้กลอุบายล่อลวงyผู้ละเมิดพันธสัญญาให้ละทิ้งศาสนา แต่ประชากรผู้ยอมรับพระเจ้าของตนจะยืนหยัดมั่นคงและปฏิบัติการ 33บรรดาผู้มีปรีชาในหมู่ประชากรจะสั่งสอนผู้คนจำนวนมาก แต่บางคนจะถูกฆ่าzด้วยดาบ บางคนจะถูกเผาไฟ จะถูกจับเป็นเชลย และถูกปล้นอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 34ขณะที่คนเหล่านี้ถูกเบียดเบียน เขาจะได้รับความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย แต่คนจำนวนมากจะร่วมกับเขาโดยไม่จริงใจaa 35ผู้มีปรีชาบางคนจะล้มลงเพื่อชำระประชากรให้บริสุทธิ์ ทำให้ขาวสะอาดจนถึงวาระสุดท้ายซึ่งจะต้องมาถึงตามเวลากำหนด
36”กษัตริย์จะทรงกระทำตามพระทัย จะแสดงพระองค์หยิ่งผยองให้ยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าใดๆbb จะตรัสดูหมิ่นพระเจ้าแห่งพระเจ้าทั้งหลาย แต่จะทรงประสบความสำเร็จจนกระทั่งพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธ เพราะสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้จะเกิดขึ้น 37กษัตริย์พระองค์นี้จะไม่ทรงเคารพเทพเจ้าของบรรพบุรุษ และไม่ทรงเคารพเทพเจ้าที่บรรดาผู้หญิงเคารพรัก หรือเทพเจ้าใดๆเลย เพราะทรงหยิ่งผยองเหนือทุกสิ่งcc 38แต่พระองค์จะทรงให้เกียรติยศแด่เทพเจ้าของป้อมปราการ พระองค์จะทรงเคารพเทพเจ้าองค์หนึ่งที่บรรพบุรุษไม่เคยรู้จัก จะทรงถวายทองคำ เงิน เพชรนิลจินดาและของถวายล้ำค่าแด่เทพเจ้าองค์นี้ 39กษัตริย์จะทรงเข้าโจมตีป้อมปราการด้วยความช่วยเหลือของเทพเจ้าต่างชาติdd จะประทานยศศักดิ์แก่ทุกคนที่ยอมรับนับถือเทพเจ้าองค์นี้ จะทรงแต่งตั้งเขาให้มีอำนาจปกครองเหนือผู้อื่น และจะประทานที่ดินให้เขาเป็นการตอบแทน”ee