foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วาระสุดท้าย


จุดจบของผู้เบียดเบียน
    40”เมื่อถึงวาระสุดท้าย กษัตริย์ทิศใต้จะทรงยกทัพมาต่อสู้ แต่กษัตริย์ทิศเหนือจะทรงเข้าจู่โจมอย่างรวดเร็วเหมือนพายุหมุนพร้อมด้วยรถศึก ทหารม้าและกองเรือใหญ่ พระองค์จะทรงเข้ามาบุกรุกแผ่นดินต่างๆเหมือนน้ำท่วม 41จะทรงเข้ามาบุกรุกแผ่นดินรุ่งโรจน์ และคนจำนวนมากจะล้มตาย แต่ชาวเอโดม ชาวโมอับและชาวอัมโมนส่วนใหญ่ffจะพ้นจากพระหัตถ์ของพระองค์ 42พระองค์จะทรงยึดแผ่นดินได้มากมาย แม้แต่แผ่นดินอียิปต์ก็จะไม่รอดพ้น 43พระองค์จะทรงยึดทรัพย์สมบัติของอียิปต์ ทั้งทอง เงิน และสิ่งประเสริฐทุกอย่าง ชาวลิเบียและชาวเอธิโอเปียggก็จะยอมเป็นบริวารตามไปด้วย 44ข่าวจากทิศตะวันออกและทิศเหนือจะทำให้วุ่นวายพระทัย พระองค์จะกริ้วมาก จะเสด็จไปทำลายล้างผู้คนจำนวนมากให้หมดสิ้น 45พระองค์จะทรงตั้งกระโจมระหว่างทะเลและภูเขารุ่งโรจน์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วจะสิ้นพระชนม์hhโดยไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือเลย”
12    1”เวลานั้น มีคาเอล เจ้านายยิ่งใหญ่ของทูตสวรรค์ ผู้พิทักษ์ประชากรของท่านจะลุกขึ้น จะมีเวลาแห่งความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่เริ่มมีประชาชาติจนถึงเวลานั้น ในเวลานั้น ประชากรของท่าน คือทุกคนที่มีชื่อเขียนไว้ในหนังสือ จะได้รับความรอดพ้น”a

การกลับคืนชีพและรางวัลตอบแทน
    2”คนจำนวนมากที่หลับอยู่ในผงคลีดินจะตื่นขึ้น บางคนจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร บางคนจะได้รับความอับอายและความอัปยศอดสูตลอดนิรันดรb 3บรรดาผู้มีปัญญาจะส่องแสงเหมือนแสงสว่างบนท้องฟ้า และบรรดาผู้ที่ช่วยคนจำนวนมากให้มีความชอบธรรมcจะส่องแสงเหมือนดวงดาวตลอดไป 4ส่วนท่าน ดาเนียลเอ๋ย จงเก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และประทับตราหนังสือนี้ไว้จนถึงวาระสุดท้าย เวลานั้น คนจำนวนมากจะอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกd และความรู้eจะเพิ่มพูนขึ้น”

คำพยากรณ์ที่ผนึกไว้
    5ข้าพเจ้าดาเนียลกำลังมอง ก็เห็นอีกสองคนยืนอยู่ คนหนึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำฝั่งนี้ อีกคนหนึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำฝั่งโน้น 7คนหนึ่งพูดกับชายที่สวมเสื้อผ้าป่านซึ่งอยู่เหนือน้ำแห่งแม่น้ำนั้นว่า “ยังอีกนานเท่าใดจึงจะถึงจุดจบของสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้” 7ชายที่สวมเสื้อผ้าป่านซึ่งอยู่เหนือน้ำแห่งแม่น้ำนั้นยกมือขวาและมือซ้ายขึ้นสู่ท้องฟ้า และข้าพเจ้าได้ยินคำสาบานของเขาอ้างถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปว่า เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะสำเร็จไปภายในสามปีครึ่ง เมื่ออำนาจของประชากรศักดิ์สิทธิ์จะสิ้นสุดลง 8ข้าพเจ้าได้ยินแต่ไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าจึงถามว่า “นายเจ้าข้า สิ่งเหล่านี้จะจบลงอย่างไร” 9เขาตอบว่า “ดาเนียลเอ๋ย จงไปเถิด ถ้อยคำเหล่านี้จะถูกปิดไว้เป็นความลับ และถูกผนึกไว้จนถึงวาระสุดท้าย 10คนจำนวนมากจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ จะขาวสะอาดและเป็นผู้ชอบธรรม แต่คนอธรรมจะกระทำความชั่วร้ายต่อไป ไม่มีคนอธรรมคนใดเข้าใจเรื่องเหล่านี้ บรรดาผู้มีปัญญาเท่านั้นจะเข้าใจ 11ตั้งแต่เวลาที่การถวายบูชาประจำวันถูกยกเลิก และรูปผู้ทำลายน่าสะอิดสะเอียนถูกตั้งขึ้นนั้น เวลาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบวันจะต้องผ่านไป 12ผู้ที่รอคอยด้วยความพากเพียรเป็นเวลาหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าวันfย่อมเป็นสุข 13ส่วนท่าน จงไปและมีความซื่อสัตย์จนถึงที่สุดgเถิด แล้วท่านจะได้พักผ่อนและจะยืนขึ้นเพื่อรับการตอบแทน เมื่อวันเหล่านั้นสิ้นสุดลง”