foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9018
16112
9018
289449
368105
14163957
Your IP: 34.204.189.171
2019-10-20 13:33

สถานะการเยี่ยมชม

มี 214 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประเภทของครูคำสอน
    เมื่อกล่าวถึง  “ครูคำสอน”  เราจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มตามลักษณะของการทำงานเพื่อจัดการอบรม ช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูคำสอนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอแบ่งเป็น 4 ประเภท ต่อไปนี้
ก) ครูคำสอนอาชีพ   (Professional/ fulltime Catechists) คือผู้ได้รับการอบรมและสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่พระศาสนจักรรับรอง    และ/หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูคำสอนจากพระสังฆราช และทำงานด้านคำสอนเต็มเวลา
ข) ครูคำสอน (Part-time Catechists) คือครูหรือฆราวาสคาทอลิกที่ได้รับการอบรมด้านคำสอนบ้างเป็นครั้งคราว   และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอนคำสอนในโรงเรียนหรือวัด

ค) ครูคำสอนอาสาสมัคร  (Volunteer Catechists) คือฆราวาสที่อาสาสมัครช่วยงานคำสอน อาจเป็นสมาชิกองค์กรฆราวาสแพร่ธรรม เช่น  พลมารี  โฟโกลาเร่  ผู้อ่านพระคัมภีร์ หรือครูที่เกษียนแล้วสมัครใจมาช่วยสอนคำสอน
ง) พระสังฆราช   พระสงฆ์   สังฆานุกร   นักบวชชาย-หญิง คือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนคำสอน (เทียบ GDC 222,  224,  228, CIC 823,  CT 63, CD 14)