แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

29 กรกฏาคม

 

“ขณะที่ทุกคนนอนหลับ ศัตรูก็มาหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลีแล้วจากไป” (มธ 13 : 25)

St.Joseph July 29

มนุษย์เราทุกคนล้วนมีข้าวละมานและข้าวสาลีผสมปนกันอยู่ในตัวเราทุกคน

 

บทไตร่ตรอง

การใช้มโนธรรมตรวจสอบการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน  เป็นวิธีที่ดีในการตรวจคัดแยกข้าวละมานและข้าวสาลีออกจากกันภายในจิตใจของเรา  พูดสั้น ๆ ก็คือ การทำสรุปพฤติกรรมว่าในแต่ละวันว่าได้ทำอะไรผิดพลาดไปบ้าง ด้วยการใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ สงบจิตใจอยู่ในความเงียบเพื่อไตร่ตรองก็เพียงพอแล้ว

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดภาวนาอ้อนวอนเพื่อที่เราจะได้ทำจิตใจของเราบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 29 July book