แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

26 กรกฏาคม

 

“เราจงสรรเสริญบุคคลเรืองนามเถิด คือ บรรพบุรุษของเราตามลำดับมา” (บสร 44 : 1)

St.Joseph July 26

เลือดของบรรพบุรุษของเราล้วนอยู่ในสายเลือดของเรา

 

บทไตร่ตรอง

เราควรกำหนดให้วันที่ 26 กรกฎาคมเป็นวันแห่งบรรพบุรุษดีไหม? จากการที่วันนี้มีการระลึกถึงท่านนักบุญอันนาและนักบุญยออากิมผู้เป็นบิดามารดาของพระนางมารีย์ ซึ่งนับได้ว่าพวกท่านเป็นตายายของพระเยซูเจ้านั่นเอง วันนี้จึงเหมาะสมมากที่จะเฉลิมฉลองให้เกียรติแก่บรรดาปู่ย่าตายายของเรา พระเยซูเจ้าต้องทรงมีรหัสพันธุกรรมของพวกท่านในสายพระโลหิตของพระองค์อยู่แน่ทีเดียว ข้าพเจ้าจึงคิดว่ามนุษย์เราทุกคนก็เช่นกัน แม้เวลาจะเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่เราก็ยังไม่อาจลืมเลือนพวกท่านได้เลย

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้ยึดมั่นในความเคารพนับถือบรรพบุรุษของเราด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 26 July book