แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

25 กรกฏาคม

 

“อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ด” (มธ 13 : 31)

St.Joseph July 25

พวกเดียวกันมักไปด้วยกัน

 

บทไตร่ตรอง

ต้นมัสตาร์ดเปรียบเสมือนกับรังนกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมกันของเศษไม้และกิ่งไม้ที่กองกันยุ่งเหยิง และก็เป็นดั่งรังนกที่ดึงดูดใจนกหลาย ๆ ประเภทมารวมกันสิ่งนี้เป็นคำเปรียบเทียบที่เหมาะสมสำหรับพระศาสนจักรทีเดียว เพราะเราก็ยุ่งเหยิงตีกันอยู่บ่อยครั้ง แต่พระเจ้าก็ยังทรงดำรงอยู่ในความยุ่งเหยิงนี้ และยังทรงสร้างสิ่งอัศจรรย์ได้มากมายในความบกพร่องที่มากมายของสังคมมนุษย์

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ องค์พิทักษ์พระศาสนจักรโปรดนำทางเราในการทำกิจการที่ดีต่อเพื่อนบ้านของเราเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแม้ว่าเราจะมีข้อบกพร่องมากมายด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 25 July book