foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันที่ 27 มกราคม

นักบุญอังเยลา  เมริชี พรหมจารี

(St Angela Merici, Virgin)

St Angela Merici 6

 นักบุญอังเยลาเกิดแถบชายฝั่งทะเลสาบ การ์ดา (Garda) ทางภาคเหนือของอิตาลี (อาจจะเกิดวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1474) เธอเป็นกำพร้าเมื่ออายุได้ 10 ขวบ เนื่องจากตั้งแต่แรกรุ่นเธอได้เจริญชีวิตอย่างเคร่งครัด เมื่ออายุ 13 ปี ความศักดิ์สิทธิ์ของเธอและความเข้าใจเรื่องชีวิตจิตได้แสดงออกมาให้เห็นเด่นชัด จนกระทั่งเธอได้รับอนุมัติให้รับศีลมหาสนิทในวันธรรมดาระหว่างสัปดาห์ได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิพิเศษจริงๆ ในช่วงเวลานั้น (ในสมัยนั้นไม่สนับสนุนให้รับศีลฯ ได้ทุกๆ วัน) เธอได้เข้าร่วมคณะของนักบุญฟรังซิสชั้นสาม และอุทิศเวลาให้กับการเรียนการสอนศาสนาให้กับบรรดาเด็กหญิงทั้งหลาย และเอาใจใส่ดูแลหญิงที่เจ็บไข้ได้ป่วย  ในปี ค.ศ.1495  เธอได้รับการแจ้งทางภาพนิมิตให้ก่อตั้งคณะนักบวชเพื่อให้การอบรมสั่งสอนบรรดาเด็กหญิงทั้งหลาย  โดยมีจุดหมายสูงสุดอยู่ที่การรื้อฟื้นครอบครัวขึ้นใหม่  และผ่านทางครอบครัวไปสู่สังคมทั้งมวล  แต่เนื่องจากเงื่อนไขทางการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ในตอนนั้นทำให้ต้องใช้เวลานานถึง 40 ปี กว่าจะสามารถทำให้ความฝันนั้นสำเร็จเป็นจริงขึ้นมาได้  ในห้วงเวลานั้นเธอก็แสวงหาคำแนะนำทางด้านจิตเพิ่มมากขึ้น  และค่อยๆ ลดทอนอุปสรรคต่างๆ ลงไป

 ในปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ.1525 เธอได้ไปที่กรุงโรม  และพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 12  ทรงได้ยินเรื่องชีวิตศักดิ์สิทธิ์และงานของเธอ  ได้ทรงพยายามจะให้เธออยู่ที่กรุงโรม  แต่เมื่อเธอเปิดเผยแผนเรื่องการให้การศึกษากับบรรดาหญิงสาว  ซึ่งจะกลายเป็นแม่ๆ ในอนาคตให้พระองค์ทรงทราบ  พระองค์ได้ทรงอวยพรให้ความพยายามของเธอประสบผลสำเร็จ  ต่อจากนั้นเธอต้องเผชิญเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยและมีสงคราม  แต่อีก 10 ปีต่อมา เธอก็สามารถก่อตั้งบ้านอย่างเป็นทางการหลังแรกที่เมือง Brescia ได้สำเร็จ โดยมีชื่อว่า คณะของนักบุญอูร์ซูลา ในตอนต้นมีหญิงสาว 28 คนอุทิศถวายความเป็นพรหมจารีแด่พระเจ้าพร้อมกับเธอ  ภายในหนึ่งเดือนจำนวนผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นเป็น 72 คน และได้เพิ่มงานคือการไปเยี่ยมตามโรงพยาบาล และในคุก เพื่อไปทำการสอนในที่เหล่านั้นด้วย ทั่วทั้งเมือง Brescia ชื่นชมคณะของเธอ  แต่นักบุญอังเยลาคงมีชีวิตต่อไปอีกเพียง 5 ปีเท่านั้น  ต้องถือว่าเธอหัวก้าวหน้ามากในสมัยนั้นในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับโรงเรียน  คณะของเธอเป็นคณะนักบวชแรกของพระศาสนจักรที่อุทิศตนเป็นพิเศษต่อการสอน

 

 นักบุญอังเยลาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและกล้าหาญ เธอยินดีร่วมมือกับเพื่อนร่วมคณะเมื่อเห็นความจำเป็นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในเรื่องกฎและการทำงานต่างๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกาลสมัย

 

 เธอสิ้นชีพเมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1540  และได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1807

 

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา  หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ  J.K. Mausolfe)

St Angela Merici 1St Angela Merici 2St Angela Merici 3St Angela Merici 4St Angela Merici 5