foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ข้อคิดข้อรำพึง

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ปี B

Baptize 1

สุภาพสตรีชราคนหนึ่งได้เดินทางกลับจากวัดมาถึงบ้านของเธอ  เธอพบขโมยคนหนึ่งกำลังขโมยของอยู่ในบ้าน  ด้วยความตกใจ  เธอตะโกนขึ้นมาสุดเสียงว่า  "Acts 2:38  ( = หนังสือกิจการอัครสาวกบทที่ 2 ข้อ 38 ) - จงกลับใจ  และรับศีลล้างบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า  เพื่อจะได้รับการอภัยบาป"  ขโมยได้ยินเช่นนั้นก็หยุดนิ่งและยืนตัวแข็งไม่เคลื่อนไหวใดๆ  ในขณะที่หญิงชราได้แจ้งไปยังตำรวจ  เมื่อตำรวจมาถึง  พวกเขาก็ใส่กุญแจมือขโมยผู้นั้น  ตำรวจคนหนึ่งพูดว่า  "โอ๊ะ  น่าแปลกใจจริงๆ  ทำไมคุณถึงหยุดนิ่งเมื่อเธอตะโกนถ้อยคำจากพระคัมภีร์ออกมา"   "ถ้อยคำจากพระคัมภีร์หรือ"  ขโมยถามด้วยความแปลกใจ  "ผมคิดว่าเธอมีขวาน ( = AXE  ตอนที่เธอร้องคำว่า  Acts )  และมีปืน .38  อีก 2 กระบอกซะอีก"

วันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลคริสต์มาส  มีการเล่าเรื่องการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้านี้โดยผู้นิพนธ์พระวรสารทั้งสาม  ได้แก่  นักบุญมัทธิว  นักบุญมาระโก  และนักบุญลูกา   ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละท่านให้ความสำคัญที่จะนำเสนอเหตุการณ์ที่สำคัญมากนี้  เพราะถือเป็นจุดเปลี่ยนในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าเลยทีเดียว  ในขณะที่เรารำพึงว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น  ณ ที่นี้ในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า  เราต้องเชื่อมโยงกับชีวิตของเรา  กับศีลล้างบาปที่เราได้รับ  และอะไรที่มีความหมายต่อเราแต่ละคน

Baptize 2

ศีลล้างบาปมีความหมายอะไรสำหรับเรา  ก็เป็นความหมายเดียวกันนั้นสำหรับพระเยซูเจ้า  พระองค์กำลังจะทรงเริ่มต้นพระชนมชีพเปิดเผยต่อสาธารณะ  นั่นคือการเริ่มต้นพระภารกิจของพระองค์นั่นเอง  การรับพิธีล้างของพระองค์ถือเป็นจุดเริ่มต้น  เป็นเหมือนจารีตพิธีในการเข้าไปสู่พระภารกิจนั้น  ในน้ำแห่งแม่น้ำจอร์แดนพระองค์ทรงถูกนำไปสู่การเริ่มต้นและการเรียกให้ไปสู่ภารกิจที่ทรงได้รับมอบหมาย

 

คริสตชนทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปต่างก็มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้นำข่าวดีไปถึงทุกผู้ทุกคนที่อยู่ล้อมรอบเรา  ข่าวดีนั้นคือพระเยซูคริสตเจ้า  จะมีสักกี่คนที่เราได้นำข่าวดีนี้ไปมอบให้  จะมีสักคนหนึ่งไหมที่ประทับใจในตัวเราหรือในสิ่งที่เราได้กระทำ  จนเขาขอเรียนรู้เรื่องพระคริสตเจ้ามากขึ้น  หรือเขาขอมาเป็นคริสตชนด้วย  เราอาจจะรู้สึกละอายใจที่เราไม่ได้เป็นคาทอลิกหรือเป็นคริสตชนที่ดีเพียงพอก็เป็นไปได้

 

ในศีลล้างบาปของเรา  พระเจ้าทรงนับเราเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์  ดังนั้น สิ่งที่เราจะดำเนินการต่อจากนี้ไปคือต้องออกมาจากตัวตนที่เราได้รับมา  ดังเช่นพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระบุตรที่รักของพระเจ้า  เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราจะตระหนักว่า  พระเยซูเจ้าได้ทรงค้นพบอัตลักษณ์ของพระองค์  ได้ทรงพร้อมจะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า  และทรงติดตามชะตากรรมของพระองค์  ความเชื่อของพระเยซูเจ้านั่นเองที่ช่วยพระองค์  แล้วความเชื่อของเราจะช่วยเราได้อย่างไร 

 

ศีลล้างบาปได้ทำให้เราเป็นบรรดาบุตรสุดที่รักของพระเจ้า  และภารกิจที่เราได้รับมอบหมายคือติดตามพระเยซูเจ้าเพื่อช่วยสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า  - ให้เป็นอาณาจักรแห่งความยุติธรรม  แห่งการรักษาเยียวยา  และแห่งการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ  ในศีลล้างบาปของเรา  เราถูกชำระให้สะอาดโดยน้ำ  และพระจิตเจ้าทรงส่องสว่างเราให้ก้าวไปไกลกว่าขอบเขตที่กำหนด  ให้ไกลกว่าความคุ้นเคยชิน  และให้ไกลกว่าระดับความพึงพอใจของเรา  ชีวิตตามธรรมชาติจมลงไปในน้ำ  และเริ่มต้นการเกิดใหม่โดยฉายแสงความสว่างของเราไปในทิศทางเดียวกับที่เป็นของพระเยซูเจ้า  พระองค์ทรงเริ่มต้นงานสู่สาธารณะโดยทรงเป็นผู้นอบน้อมต่อพระเจ้า  ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงแห่งตัวตนของพระองค์  ให้เราภาวนาเพื่อเราจะพบอัตลักษณ์ของเราผ่านทางพระคริสตเจ้าโดยศีลล้างบาปของเรา  เพื่อว่าเราจะสามารถได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ด้วย   ที่ว่า  "ท่านเป็นบุตรชายและหญิงที่รักของเรา  เป็นที่โปรดปรานของเรา"

 

ขณะที่เราจุ่มมือของเราลงไปในอ่างศีลล้างบาป  ให้เราคิดถึงศักดิ์ศรี  คิดถึงกระแสเรียกของเรา  และพระดำรัสของพระเจ้าที่ทรงมอบหมายภาระหน้าที่นี้ให้กับเรา  "ท่านเป็นที่รักของเรา  เป็นผู้ที่เราโปรดปราน  จงไป  และจงเป็นศิษย์ของเรา"  แล้วนั้น  ขอให้เราจงเป็นเช่นนั้นเทอญ

 

(คุณพ่อ วิชา  หิรัญญการ  ลงวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2021

Based on : The Table of the Word ; by : Fr John Pichappilly)

Baptize 3Baptize 4Baptize 5Baptize 6