foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันพุธสัปดาห์ที่ 21 (ปีคู่)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว(มธ 23:27-32)

 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านเป็นเหมือนหลุมศพทาสีขาว ภายนอกดูงดงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสิ่งสกปรกทุกอย่าง ท่านก็เป็นเช่นเดียวกัน ภายนอกปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรม แต่ภายในเต็มไปด้วยความหน้าซื่อใจคด และความอธรรม”

“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านสร้างหลุมศพให้บรรดาประกาศก ประดับอนุสาวรีย์ของผู้ชอบธรรม ท่านกล่าวว่า ‘ถ้าเราอยู่ในสมัยบรรพบุรุษ เราคงจะไม่ร่วมมือในการหลั่งเลือดบรรดาประกาศกเหล่านี้’ ดังนี้ ท่านก็เป็นพยานกล่าวโทษตนเองว่า เป็นลูกหลานของผู้ที่ได้ฆ่าบรรดาประกาศก ฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงทำงานที่บรรพบุรุษของท่านได้เริ่มไว้ให้สำเร็จไปเถิด”


 ตลอดบทที่ 23 ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว ท่านได้เขียนเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงประนามชาวฟาริสี มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอ่านเรื่องเหล่านี้ เพราะเต็มไปด้วยคำเตือนถึง “วิบัติ” ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งสร้างความรู้สึกอึดอัด กังวล และเป็นการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา

 คุณพ่อเดเนียล แฮริงตัน นักเทววิทยาเยซูอิต ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในการเข้าร่วมประชุม Collegeville Bible Commentary ว่า ในปัจจุบันกลุ่มที่มีความคล้ายมากที่สุดกับบรรดาฟาริสีก็คือ “คณะเยซูอิตและนักเทววิทยา” เป็นความเหมือนตรงที่ว่า ชาวฟาริสีที่เป็นผู้เชียวชาญด้านศาสนา อยู่ในศักดิ์สงฆ์ และเป็นที่รับรู้ว่าพวกเขาจะแยกตัวออกจากฆราวาสและสมควรที่จะได้รับเกียรติและสิทธิพิเศษ (อย่างน้อยในชุมชนคาทอลิก)  

 พระวรสารในวันนี้ที่กล่าวถึง การประณามบรรดาฟาริสีของพระเยซูเจ้า นั้นมุ่งถึงประเด็นของการตระหนักรู้ถึงตนเองและการรู้จักตนเอง ชาวฟาริสีมักจะยึดติดอยู่กับแนวคิดหรือสร้างกับดักที่ทำให้เราทุกคนยอมจำนนได้ พวกเขาทึกทักเอาเองว่าตนเองมีความประพฤติที่ดีกว่าบรรพบุรุษของพวกเขา ทั้งๆ ที่ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นเช่นนั้นและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงหลอกลวงตัวเอง

 เป็นไปได้ที่เราอาจจะดื้อรั้นและต่อต้านพระจิตเจ้าดังที่บรรพบุรุษของเราเคยกระทำ ให้เราภาวนาแด่องค์สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสในการปฏิรูปด้วยความกระตือรือร้นและความกล้าหาญในการต่อสู้กับเรื่องความหน้าซื่อใจคด การถือชีวิตซ้อน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในราชสำนักแห่งกรุงโรมและในกลุ่มพระสงฆ์เท่านั้น แต่ในเราทุกคนด้วย

 พระเจ้าข้า ในวันนี้โปรดให้ลูกเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงความหมายของพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาป และโดยอาศัยการสำนึกผิดและการสารภาพบาป โปรดทรงขจัดความหลอกลวงและความหน้าซื่อใจคดให้ห่างไกลจากชีวิตของลูกเทอญ