แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันที่ 23 สิงหาคม

นักบุญโรซา  ชาวลิมา  พรหมจารี

(St Rose of Lima, Virgin)

d

     อิซาเบลลา เดอ ฟลอเรซ คือชื่อของนักบุญองค์นี้ตอนที่ท่านได้รับศีลล้างบาป  ท่านได้ถือกำเนิดที่กรุงลิมา  ประเทศเปรู  เมื่อปี ค.ศ. 1586  จากพ่อแม่ชาวเปอร์โตริโกที่ยากจน  ท่านได้รับชื่อว่า  Rose Maria  เมื่อได้รับศีลกำลังขณะมีอายุได้ 11 ปี  โดยที่ท่านมีนักบุญกาธารีนาแห่งซีเอนาเป็นแบบอย่าง  ซึ่งนำให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดด้วยจิตตารมณ์ของการภาวนา  การจำศีลอดอาหาร  และการทรมานกายของตนอย่างหนัก  และได้ช่วยทำงานในครอบครัวอย่างขยันขันแข็งในงานเย็บผ้าปักผ้าลูกไม้อย่างประณีต

 

     ภายในสวนหลังบ้าน  พี่ชายของท่านได้ช่วยท่านสร้างห้องเล็กๆขึ้นมาโดยก่อด้วยก้อนอิฐ  ซึ่งเป็นที่ที่ท่านชอบหลบมาภาวนา  และมาพักผ่อนสั้นๆ ตอนกลางคืนโดยนอนบนกล่องที่เก็บของหลังจากไปทำงานช่วยเหลือคนยากจนรอบๆนั้นมาในตอนกลางวัน  นอกจากนี้ ท่านชอบใช้เวลายาวนานเป็นชั่วโมงๆในการเฝ้าศีล  และได้รับอนุมัติจากคุณพ่อผู้ฟังแก้บาปของท่านให้ได้รับศีลมหาสนิททุกๆวัน

     แรกๆครอบครัวของท่านไม่เห็นด้วยกับการถือปฏิบัติของท่านเช่นนี้  และหัวเราะเยาะด้วย  ต้องใช้เวลาเป็นสิบปีถึงได้รับการยอมรับ  ท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่งมานานแล้วที่จะได้เป็นนักบวช  ในที่สุดท่านก็ได้เป็นสมใจในวัย 20 ปี  โดยได้เข้าเป็นสมาชิกคณะโดมินิกันชั้นสาม  ได้รับชื่อเป็นนักบวชว่า Sister Rose of St Mary เมื่อเป็นนักบวชสมใจแล้ว  ท่านได้ทำกิจใช้โทษบาปเพิ่มเป็นสองเท่า  รับประทานอาหารน้อยมาก  มีโซ่เหล็กคล้องรอบๆเอว  และมีโลหะแหลมที่ทิ่มแทงให้เจ็บซ่อนอยู่ในผมของท่าน e

     องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้แสดงพระองค์ให้แก่ท่านมากมายหลายโอกาสด้วยกัน  ครั้งหนึ่ง เมื่อท่านมีชัยชนะต่อการประจญของปีศาจต่อสู้กับความบริสุทธิ์และความเชื่อที่มั่นคงแล้ว  ท่านได้เข้าฌานนานเป็นชั่วโมงๆ ได้พบกับสถานภาพทางวิญญาณที่เปี่ยมด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดี  นอกจากนี้ท่านยังได้เสนอการทำพลีกรรมทั้งหมดของท่านให้แด่พระองค์  เพื่อเป็นการชดเชยบาปและความชั่วช้าต่างๆของมนุษย์  รวมทั้งการนับถือพระเท็จเทียม  และเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของบรรดาผู้ที่อยู่ในไฟชำระด้วย

     ท่านได้สิ้นชีพเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.1617 เมื่อมีอายุได้เพียง 31 ปีเท่านั้น  หลังจากความตายของท่านก็มีอัศจรรย์ต่างๆมากมายตามมา  ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.1668 โดยพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 9 และที่สุดได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ.1671 โดยพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 10  - ถือเป็นนักบุญที่เกิดในทวีปอเมริกาเป็นคนแรก  - และได้รับการประกาศให้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของลาตินอเมริกา (Patron  Saint  of  Latin  America) และประเทศฟิลิปปินส์

 

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา  หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ  J.K. Mausolfe)

abcf