แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้า สอนให้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ 
ให้เรียนรู้จัก ที่จะรักและเคารพคนอื่น
ไม่ว่าเขาประกอบอาชีพ การงานอะไร.
ให้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต
โดยอยู่อย่างสงบสุขกับทุกๆ คน.

ให้เรียนรู้ที่จะหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ 
ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง. 
ให้เรียนรู้ที่จะอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง.
ให้เรียนรู้ที่จะไม่ทำการร้ายตอบแทนการร้าย
แต่หาทางทำดีเสมอต่อคนรอบข้าง 
และต่อคนทั้งปวงด้วย. 
ให้เรียนรู้ที่จะชื่นบานอยู่เสมอ 
อธิษฐานสม่ำเสมอ 
ให้เรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณี. 
แล้วพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรา
ให้เราทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้สำเร็จ

โรม 12:2 เตือนสติเราว่า . . .
“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้
แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่
เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า
จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย
และอะไรดียอดเยี่ยม”

ที่มา: Giver Club