foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เราสามารถเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ ให้ชีวิต
ได้มากมายหลายอย่าง
ถ้าหากเรามั่นใจในตัวเอง.
ไม่ว่าใครจะมองเรายังไง
หรือคิดกับเราแบบไหน
มันไม่สำคัญสักนิดเลย . . .
แต่การที่เราคิดกับตัวเองในแง่ร้าย
หรือมองตัวเองในแง่ที่ต่ำต้อย
นั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุด . .

อย่าปล่อยให้ความไม่มั่นใจเกิดขึ้น
ในความรู้สึก เพราะมันคือต้นเหตุ
ของผลเสียทุกอย่างที่จะตามมา
จงสร้างความเชื่อใหม่ว่า
เราคือคนที่มีสิ่งดีอยู่ในตัว
เราคือคนที่มีความพิเศษบางอย่าง
เราคือลูกของพระเจ้า
ผู้สร้างโลกนี้และจักรวาลที่ยิ่งใหญ่
เราสามารถพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่สูง
ที่พระเจ้ากำลังนำพาให้เราก้าวไปกับพระองค์

ฟิลิบปี 1 : 6 หนุนใจเราว่า
พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดี
ไว้ในพวกท่านแล้ว
จะทรงกระทำให้สำเร็จ
จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์

ที่มา: Giver Club