foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พี่น้องที่รัก ลองอ่านพระวรสารวันนี้ (มก 12:38-44) ลองขยายความดูเองซิ ลองขยายความสำหรับเราแต่ละคนเองนะครับ อันนี้ ผมขอขยายความสำหรับตัวผมเองนะครับ ในฐานะที่เป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์ของพี่น้อง

คนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่น
 เขารู้มาก สอนคนอื่นมาก เขาจะต้องรับผิดชอบมาก

บรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา
 คนที่สวมเสื้อเครื่องแบบนักบวช เครื่องแบบระสงฆ์ เดินไปมา

พอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะ
 พอใจให้คนทั้งหลายเรียกเขาว่า คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ มาเซอร์

พอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม
 พอใจนั่งที่หน้า ใกล้พระแท่นบูชาที่สุด เวลามีงานใหญ่ ก็มีสิทธิ์นั่งข้างในอาสนวิหารอ่ะ สัตบุรุษอยู่ข้างนอก

พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยง
 นั่งโต๊ะกับพระสังฆราช กับเจ้าภาพ ที่มีเกียรติ

คนพวกนี้กินบ้านของหญิงม่าย
 คิดบ้างไหมอ่ะ ว่าคนจนเขายังใส่ทาน ทั้งที่เขายากจนมากๆ อ่ะ

และอธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมอง
 พิธีกรรมยาวๆ ให้ชวนสนใจ จนบางทีก็ยืดยาว และน่าเบื่อ

พี่น้องครับ เจ็บนะครับ ผมเป็นนักบวช ผมเป็นพระสงฆ์ ผมรู้สึกเจ็บมากกับคำตำหนินี้ แต่หากมองดีๆ มองให้ลึก คริสตชนทุกคนด้วย โดนกันหมด เราได้อยู่ใกล้พระมาก เราได้รับพระพรมาก จนบางทีก็เหมือนใกล้เกลือกินด่าง เราจะต้องรับผิดชอบต่อพระพรที่เราได้รับ...

พี่น้องที่รัก เราได้รับจากพระเจ้ามากจริงๆ นะครับ ที่เราหายใจอยู่นี่ เพราะความดีของเราหรือ แต่เพราะพระเมตตาของพระเจ้าต่างหาก ผมเป็นพระสงฆ์ เป็นนักบวช ได้รับมากกว่า อยู่กินกับเงินที่พี่น้องทำบุญ ผมรู้นะครับ พี่น้องบางคนที่ไม่มีจะกินเท่าไรนักหรอก แต่ก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดมาถวายคุณพ่อ ผมรู้นะครับว่า พี่น้องบางคนยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมของลูกเลย แต่ก็ยังใส่ถุงทาน และยังขอมิสซาคุณพ่อ สำหรับผม พอแล้ว พระวาจาวันนี้แรงมากๆ แรงจริงๆ ผมเป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์ ผมโดนแรงกว่าพี่น้องคริสตชนทุกคนเลยครับ

พี่น้องครับ บทสร้อย ก่อนพระวรสารวันนี้เลยครับ “ผู้มีใจยากจนก็เป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” พี่น้องครับ ความสุภาพถ่อมตนครับ ความสุภาพถ่อมตนเลยครับ คือคำตอบ เราต้องเข้าพึ่งพระเจ้า และพระเมตตาของพระเจ้า ก็ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราที่มีต่อเพื่อนพี่น้องของเราครับ เราต้องมีใจสุภาพครับ

พี่น้องครับ ดังนั้น ปล่อยให้ผมล้างจาน ล้างห้องน้ำให้พี่น้องเถอะครับ พี่น้องอย่ารังเกียจผมเลย หากมือที่ผมยกพระวรกายของพระเยซูเจ้าขึ้น คือมือเดียวกันที่ผมล้างห้องน้ำให้พี่น้อง กวาดใบไม้ ทำความสะอาดวัดให้พี่น้อง เพราะมือที่ยกพระวรกายของพระเยซูนี่เอง ที่ต้องเป็นมือที่รู้จักทำสิ่งที่ดีๆ เพื่อพี่น้องด้วย ต้องเป็นมือที่รู้จักทำแผลให้พี่น้อง เช็ด ทำความสะอาด สิ่งที่สกปรก เพื่อให้พี่น้องมีความสุข อย่าห้ามผมเลยนะครับ อย่าปล่อยให้ผมทานสิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่ได้แบ่งให้พี่น้อง อย่าให้ผมรับสิ่งที่ดีที่สุด โดยไม่คิดถึงสัตบุรุษ อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับ มิเช่นนั้นแล้ว พระวาจาตอนนี้ ดูเหมือนทิ่มแทงผมมากกว่าทุกคนนะครับ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(ขอขอบคุณ : Francis Xavier, ofm.)