foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พี่น้องที่รัก ผมหายหน้าไปจากไลน์ 1 วันนะครับ เมื่อวานนี้ ด้วยผมอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ แต่ผมมั่นใจว่าพระพรของพระเจ้า พระวาจาของพระองค์ที่ตรัสในหัวใจของพี่น้องย่อมทำงานอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ผมได้ส่งย้อนหลังให้นะครับ สำหรับพี่น้องที่ร่วมรำพึงและไตร่ตรองพระวาจาร่วมกับผมทุกๆ วัน

พี่น้องที่รัก วันนี้ เราอยู่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 5 ในเทศกาลปาสกา ในวันอาทิตย์นี้ เราจะสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้ว อีกไม่นานเราก็จะสมโภชพระจิตเจ้า แสงสว่างของเทียนปาสกาที่จุดอยู่ตลอดเทศกาลปาสกาจะถูกเก็บไปจากบริเวณพระแท่นบูชา พระเยซูเจ้าไปไหน... พระองค์ไม่ได้ไปไหน แต่พระองค์กำลังจะเสด็จกลับไป ณ ที่ที่พระองค์ทรงเสด็จมา คือพระอาณาจักรของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์จึงจะเสด็จไป ณ ที่ที่พระองค์ทรงประทับอยู่ และเป็นการเสด็จกลับไป เพื่อจะส่งพระจิตเจ้า พระผู้บรรเทามาอยู่กับเรา อยู่กับพระศาสนจักร บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้กับโลก และพระศาสนจักรจนถึงทุกวันนี้ เป็นพระจิตเจ้าองค์เดียวกันที่สถิตอยู่เหนือน้ำในวันที่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ง เป็นพระจิตเจ้าองค์เดียวกันที่ทรงนำพระเยซูเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นพระจิตเจ้าองค์เดียวกันที่พระบิดาเจ้าจะทรงประทานแก่พระศาสนจักร เพื่อบันดาลพระพรและความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการแก่พระศาสนจักรและโลก...

พี่น้องที่รัก วันนี้พระวาจาของพระเจ้า ตักเตือนเรา เตือนความเชื่อของเราให้มั่นใจในความเชื่อจริงๆ ให้มั่นใจในความรักที่เรามีต่อพระเจ้าจริง ความรักของเราที่มีต่อพระเจ้านั้นเป็นความรักเหนือธรรมชาติเพราะเป็นความรักที่พระจิตของพระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในชีวิตของเรา เป็นพระองค์เองที่ทรงประทานความรักและแรงผักดันอันเป็นพลังในชีวิตของเรา พระจิตของพระเจ้าที่ทรงประทับอยู่ในชีวิตของเรา ทรงทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าพระบิดา และเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า วันนี้ พระเยซูเจ้าในพระวรนักบุญยอห์น พูดตรงกันข้ามกลับหลายครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราภาวนาในนามของพระองค์ และพระองค์จะทูนของพระบิดาเพื่อเรา แต่วันนี้ พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ทูนขอพระบิดาเพื่อพวกท่าน เพราะพระบิดาทรงรักพวกท่าน เพราะว่าพวกท่านได้รักเรา...” พี่น้องที่รัก บัดนี้ เป็นภาพของความเป็นหนึ่งเดียวของความรักจริงๆ ความรักของพระเจ้าในชีวิตของเรา พระเจ้าผู้ทรงรักเราก่อน และเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวในความรักของพระเยซูเจ้า เราก็ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพระบิดาด้วย พระจิตของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเรา การวอนขอของเรา จึงเป็นเสียงของพระจิตเจ้าที่นำให้เราภาวนาต่อพระบิดาเจ้า และเป็นการวอนขอที่เป็นหนึ่งเดียวในความรักที่เรามีต่อพระเยซูเจ้า พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ (ยน 6:22-28 และ กจ 18:23-28) สอนและบอกเราจริงๆ ให้เราเป็นหนึ่งเดียวในความรักของพระเจ้า และเชื่อมั่นในความรักของพระองค์ ที่ทรงรักและดูแลเรา ให้ความรักที่พระองค์ทรงรักเรา ส่งผลให้เรารักพระองค์และรักเพื่อนพี่น้อง ดังนี้เอง นี่คือบทสรุปก่อนที่เราจะจบเทศกาลปาสกาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยการสมโภชพระจิตเจ้า นี่คือบทสรุปของการที่เราเป็นหนึ่งเดียวในปังเดียวกัน ในพระวรกายของพระองค์ในศีลมหาสนิท ในพระธรรมล้ำลึกแห่งพระศาสนจักร ในการเป็นฝูงชุมพาของพระองค์ที่มีพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่แสนดี ในการเป็นกิ่งก้านที่ติดอยู่กับพระองค์ผู้ทรงเป็นดังเถาองุ่นที่ทำให้เราเกิดผลมากมาย นี่เป็นบทสรุปที่ดีที่สุด คือการเป็นหนึ่งเดียวในความรักของพระเจ้า และพระพรเดียวที่เราจะทูนขอ นั่นก็คือ “ขอให้พระประสงค์ของพระองค์จงสำเร็จไป” “Fiat Voluntas Tua” พระพรเดียวที่เราจะทูนขอต่อพระบิดา และเป็นพระพรเดียวที่เรามั่นใจว่าพระบิดาจะทรงประทานให้เราอย่างแน่นอน เพราะเป็นพระพรเดียวกันที่พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดา “ขอให้พระประสงค์ของพระองค์จงสำเร็จไป”

“ข้าพเจ้าจะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแล้ว... ข้าพเจ้าจะกลับไปหาพระองค์” อ้าว พี่น้อง เราคงร้อง อ้าว ก็แล้วพระองค์ทรงบอกเราว่า “เราจะอยู่กับท่านเสมอไป ตราบจนสิ้นพิภพ” ไง แล้ววันนี้ทำไม่ตรัสว่า ข้าพเจ้าจะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแล้ว... พี่น้องที่รัก ชีวิตของเรานั่นแหละ ที่จะต้องเป็นพระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่ง เพื่อความรอดพ้นและความศักดิ์สิทธิ์ของโลก เป็นพระจิตเจ้าในชีวิตของเรา ที่ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซู... ชีวิตพระในชีวิตของเรานี่แหละ ที่ต้องเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ความรัก ที่จะต้องบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้กับโลกและทุกๆ คน

ชัดครับ ชัดมากๆ ครับ พี่น้อง... พระเจ้า พระจิตเจ้า พระบิดา พระเยซูเจ้า ความรักและตัวเรา เป็นเรื่องเดียวกันครับ นี่คือสิ่งที่บันดาลความศักดิ์สิทธิ์และความรอดพ้นให้กับโลก ชีวิตของเราที่เป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของเรา คือชีวิตที่ทูนขอพระบิดาอยู่ร่ำไป “ขอให้พระประสงค์ของพระองค์จงสำเร็จไป” และที่สุด เราเองที่จะกล่าวอย่างมั่นใจในเวลาสุดท้ายเช่นพระเยซูเจ้าว่า “ทุกสิ่งสำเร็จบริบูรณ์แล้ว” เมื่อเราจะกลับไปเฝ้าพระบิดา เหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงกลับไปก่อนเรา ขอให้พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ทำให้เรามีกำลังใจในพระเจ้า ให้เรามั่นใจในพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในชีวิตของเรา เป็นพละกำลังที่เข็มแข็งให้เราก้าวเดินบนหนทางของโลกนี้ ได้ดังที่พระเยซูเจ้าทรงก้าวผ่านไป ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุขแด่พี่น้องทุกท่านครับ.

(ขอขอบคุณ : Francis Xavier, ofm.)