foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล (เทียบพระวรสารวันนี้ ยน 16:12-15) พระองค์คือ “พระเจ้าที่เราไม่รู้จัก” (อ่านประกอบ บทอ่านที่ 1 ของวันนี้ กจ 17:15,22-18:1)

พี่น้องที่รัก ผมเคยทำงานในโรงเรียนคาทอลิกของสังฆมณฑลจันทบุรีแห่งหนึ่งมานานหลายปี ผมชอบปรัชญาของโรงเรียนนี้มาก (เรียกว่า ไปพบปรัชญาของโรงเรียนใด ก็ไม่มีใครเกินโรงเรียนนี้) และผมรู้สึกว่ามันเป็นปรัชญาจริงๆ แม้ว่าจะยาวหน่อย ผมว่ามันเป็นสุดยอดของของปรัชญาการศึกษาเลย ทุกวันนี้ผมยังท่องได้ด้วย และร้องเป็นเพลงเลยหล่ะครับ เอาสักตอนหนึ่งแล้วกัน ที่ผมอยากแบ่งปันวันนี้ (ปรัชญาโรงเรียนนี้ หากเขียน ก็ยาวสัก สามถึงสี่ บรรทัดนะครับ เอาสักตอนหนึ่งแล้วกัน “...ชีวิตคือการรู้จักความจริง และรักความดี...” พี่น้องที่รัก... ถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งคงไม่ผิด ชีวิตคือการพบและรู้จักพระเจ้า องค์แห่งความจริง  องค์แห่งชีวิต การพบกับพระเจ้า คือการพบกับความจริง และนั่นคือการได้ชีวิต คงไม่ต่างกันนัก หากจะพูดแบบนี้

ชีวิตของเรามนุษย์โน้มเอียงเข้าหาความจริง โน้มเอียงเข้าหาความดี นั่นก็คือ ธรรมชาติชีวิตของมนุษย์นั้น โน้มเอียงเข้าหาพระเจ้าเสมอนั่นเอง ชาวกรีกในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ เมื่อนักบุญเปาโลเข้าไปพบ ท่านพบแท่นหนึ่งที่เขียนไว้ว่า “แด่พระเจ้าที่เราไม่รู้จัก” พี่น้องครับ เขานมัสการพระเจ้าครับ แต่น่าแปลกที่เขานมัสการพระเจ้า แต่เขากลับไม่รู้จักพระเจ้านั้นเลย นั่นหมายความว่า ชีวิตของมนุษย์โดยธรรมชาติโน้มเข้าหาพระเจ้า องค์แห่งความดี องค์แห่งความจริง อยู่เสมอนั่นเอง มนุษย์แสวงหาพระเจ้า มนุษย์แสวงหาความจริงเสมอ แต่ทว่า ทำไมมนุษย์ไม่รู้จักพระเจ้านั้นเล่า

พี่น้องที่รัก บทสรุปและคำตอบอยู่ที่พระวรสารวันนี้จริงๆ การที่มนุษย์จะรู้จักพระเจ้าได้นั้น ไม่ใช่ความสามารถของเขาที่จะรู้จักพระองค์ แต่ว่า เป็นพระองค์ เป็นจิตของพระเจ้าที่ประทับในชีวิตของเขา ที่ทำให้เขาเข้าใจความจริงทั้งมวลได้ ความจริงที่เป็นสุดยอดของความจริงทั้งหลาย นั่นคือความจริงที่ให้ชีวิตนั่นเอง และพระจิตเจ้าที่พระเยซูเจ้าสัญญาจะประทานให้นี้เอง จะทำให้เราเข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า นั่นก็คือ “พระประสงค์ของพระเจ้า” ในชีวิตของเรานั่นเอง

ในวันเหล่านี้ ผมพูดถึงมโนธรรมบ่อยๆ... พี่น้องที่รัก พระจิตของพระเจ้าที่สถิตอยู่ในชีวิตของพี่น้อง คือพระเจ้าแห่งความจริงที่ชีวิตของเราทุกคนแสวงหา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระเจ้าแห่งความดีที่เราแสวงหา สิ่งที่แปลกมาก คือ เราพบพระองค์ได้ในมโนธรรมของเรา เราได้ยินเสียงของพระองค์ในมโนธรรมของเรา แต่เรามักจะพบปัญหาที่ว่า เรามีความโน้มเอียงไปในทางบาปด้วยเช่นกัน มีเสียงของความบาป ที่ดังขึ้นในหัวใจของเราด้วยเช่นเดียวกัน เสียงของโลก เสียงของทรัพย์สินเงินทอง เสียงของความสุขสะดวกสบาย ที่หลายครั้งมันดังกว่าเสียงของพระจิตเจ้าที่ตรัสในหัวใจของเรา และมันทำให้เราสงสัยว่า จะเป็นไปได้หรือ พระประสงค์ของพระเจ้าแบบนั้นอ่ะ และเราก็เลือกที่จะฟังเสียงของโลก ซึ่งเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับเสียงของพระจิตเจ้า พี่น้องที่รัก ขอให้พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า และโดยอาศัยจิตของพระเจ้าที่ประทับอยู่ในชีวิตของเรานั้น ขอให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ ขอให้เราฟังเสียงของพระองค์ ทางพระวาจา ทางคำสอนของพระศาสนจักร พิธีกรรมและการอธิษฐานภาวนา รวมทั้งเครื่องหมายแห่งกาลเวลาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ขอให้เสียงของพระเจ้า เสียงที่เรียกให้เราปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า ได้นำเราสู่หนทางที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ ให้เราได้มีความกล้าหาญ มานะอดทน อาศัยพละกำลังแห่งพระจิตเจ้า... วอนขอพระองค์เถอะครับ ขอให้เราได้รับพละกำลังจากพระองค์ เพื่อเราจะสามารถเรียนรู้ที่จะเจริญชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ท่ามกลางโลก โดยฟังเสียงความจริงของพระเจ้า ไม่ใช่ความจริงของโลก ที่มักสวนทางกับพระองค์เสมอ

พี่น้องที่รัก การพบพระเจ้า การฟังพระองค์ คือการพบความจริง ความดี และสันติสุข นั่นคือเราได้ชีวิตของพระองค์มาครอบครองนั่นเอง... แสวงหาพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดเถอะนะครับ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(ขอขอบคุณ : Francis Xavier, ofm.)