แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ยน 15:18-21…

18“ถ้าโลกเกลียดชังท่านทั้งหลาย
ก็จงรู้ไว้เถิดว่า โลกเกลียดชังเราก่อนแล้ว
19ถ้าท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายโลก
โลกก็คงรักสิ่งที่เป็นของตน
แต่เพราะท่านมิได้เป็นฝ่ายโลก
และเราเลือกท่านออกมาจากโลก
โลกจึงเกลียดชังท่าน
20จงจำวาจาที่เราบอกแล้วเถิดว่า
ผู้รับใช้ย่อมไม่เป็นใหญ่กว่านายของตน
ถ้าเขาเบียดเบียนข่มเหงเรา
เขาก็จะเบียดเบียนข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย
ถ้าเขาปฏิบัติตามวาจาของเรา
เขาก็จะปฏิบัติตามวาจาของท่านด้วย
21แต่เขาจะทำทุกอย่างเช่นนี้แก่ท่าน ก็เพราะนามของเรา
เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ศิษย์พระเยซูเจ้าและโลก” เฮ้อ... โลกก็น่าหลงใหลได้ปลื้มเหมือนกัน ศิษย์พระเยซูและโลกจะแยกกันอย่างไรดีหนอ... “ถ้าโลกเกลียดชังท่านทั้งหลาย ก็จงรู้ไว้เถิดว่า โลกเกลียดชังเราก่อนแล้ว ถ้าท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายโลก โลกก็คงรักสิ่งที่เป็นของตน แต่เพราะท่านมิได้เป็นฝ่ายโลก และเราเลือกท่านออกมาจากโลกโลกจึงเกลียดชังท่าน”

• พี่น้องที่รัก คำว่า “โลก” ในพระวรสารนักบุญยอห์น หมายถึงกระแสโลก กระแสที่รักโลกมากเกินไปจนหลงลืมพระเจ้า กระแสแห่งความมืดมนด้วยโลกียะและสิ่งทรัพย์ทั้งหลาย... วันนี้พ่อพาอ่านพระวรสารมาถึงตอนนี้ พ่อคิดว่า เราต้องชัดเจนครับ... โลก กระแสโลก ที่พ่อมักเขียนตามว่า “กระแสโลกกระแสโลภ” ซึ่งมันมักจะมีความเท็จและสิ่งแอบแฝงเสมอๆ มันมักจะซ่อนเงื่อนงำแห่งความเท็จไว้ หลอกลวง มักได้เสมอ กระแสโลกมักเกลียดชัดและทำร้ายกระแสธรรม พี่น้องว่าจริงไหม... (ต้องเป็นกระแสธรรมแท้นะครับ ธรรมเทียมโลกก็ยิ่งอันตราย กลายเป็นนกสองหัวหรือมือถือสากปากถือศีลยิ่งแยกไม่ออก) พระเยซูเจ้าทรงชัดเจนมากครับ พระองค์คือความสว่าง พระองค์คือความจริง พระองค์คือหนทาง และพระองค์คือชีวิต... แต่ พระองค์ก็โดนกระแสโลภ อำนาจทางศาสนาและการเมืองภายในที่เบียดเบียนพระองค์จนกระทั่ง “เอามันไปตรึงกางเขน เอามันไปตรึงกางเขน” พี่น้องจำประโยคนี้ได้ดีใช่ไหมครับ.. พระองค์ถูกนำไปตรึงกางเขน ทั้งๆที่ปีลาตถามว่า “เขาทำผิดอะไร” แต่พวกเขาร้องตะโกนดังยิ่งขึ้น “เอามันไปตรึงกางเขน” ... และพระองค์ก็ถูกกระทำจนกระทั่งสิ้นพระชนม์จนได้...

• สมณะ ธรรมาจารย์ ฟาริสี ที่เลือกความเท็จ หนีความจริง ความจริงที่พระองค์เป็นพระคริสตเจ้า และถึงขั้นทำลายความจริง แต่ความจริงแท้ก็กลับคืนชีพและมีชีวิตนิรันดร... พระเยซูเจ้าจึงสอนบรรดาศิษย์ชัดเจน “ถ้าโลกเกลียดชังท่านทั้งหลาย ก็จงรู้ไว้เถิดว่า โลกเกลียดชังเราก่อนแล้ว”
• พี่น้องที่รัก... พ่อคิดว่า เราต้องเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าครับ... 

o โลกทางกายภาพ ธรรมาชาติสวยงามและต้องการความรักต่อพระเจ้าแท้จริงดูแลด้วยความดีและความเอาใจใส่...

o โลกทางกายภาพจะแย่มากถ้ามนุษย์เลือกที่จะโลภและทำลายเพื่อตนเอง... เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ จนเสียสมดุลไปเพราะความโลภและกระแสโลกและเงินตรา

1. “ป่าไม้จำนวนเท่าไรที่ถูกทำลายโดยนายทุน จนกระทั่งโลกขาดความสมดุล แม่น้ำลำคลองจำนวนเท่าไรที่ถูกทำลายเพื่อพระเจ้าเท็จเทียมที่ชื่อว่า ความมั่งคั่ง” 

2. พี่น้องเพื่อนมนุษย์ทั้งหญิงชายจำนวนเท่าไรถูกเอาเปรียบ ถูกค้าขาย และถูกใช้เพื่อบูชาพระแสนเท็จเทียมที่เรียกว่า “ตัณหา” 

3. เด็กๆทารก จำนวนเท่าใดถูกทำแท้ง ฆาตกรรมอย่างไร้ทางสู้ เพราะกระแสโลกที่บูชาพระเท็จเทียมที่มันชื่อว่า “ชื่อเสียง และหน้าตา”

4. มนุษย์จำนวนเท่าใด อยู่เป็นทาสเศรษฐกิจการเงิน ทำงานอย่างหนักหน่วง แต่รายได้ไม่เพียงพอกับชีวิต เพื่อบูชาพระเท็จเทียม ที่ชื่อว่า “GDP” “ผลผลิตมวลรวมของชาติ”

5. มนุษย์จำนวนเท่าใด อยู่อย่างไรศักดิ์ศรี ถูกขับออกจากชาติของตนเองระหกระเหินเดินไป มุ่งไปอย่างไร้ทิศทาง เพราะพระเท็จเทียมที่มันชื่อว่า “ชาตินิยม หรือแม้แต่ศาสนานิยมสุดโต่ง หรือแม้แต่ความมั่นคงของชาติ”
o ถ้าเราถือเอากระแสโลกเป็นหลักในการแสวงหาและมุ่งเพื่อตนเองนะครับ สังคมก็แตกสลายลงด้วยความร่ำรวยและยากจนที่สร้างรอยแตกแยกความเห็นแก่ตัวและ กระแสโลก แล้วเท่าไรจึงจะพอ เท่าไรจึงจะพอเพียง...

• พี่น้องที่รัก กระแสโลกเบียดเบียนความเชื่อและศีลธรรมไม่น้อยเลยครับ... ด้วยวัตถุนิยม บริโภคนิยม และปัจเจกนิยม จนถึงสัมพัทธ์นิยมที่เลือกที่จะตามใจตนฝ่ายเดียวโดยไม่เหลียวมองคนอื่น นี่คือกระแสโลกและบาป ปีศาจและความมืดที่มันมาพร้อมกับแสงสีและความสว่าง แต่ซ่อนไว้ด้วยการทำลายจิตใจให้ตกต่ำขายค้ากันได้แม้แต่เพื่อนมนุษย์และ ธรรมชาติ...

• พระเยซูเจ้าตรัส “ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าอาจารย์” พระองค์ถูกเบียดเบียนและเบียดบัง พวกเราก็จะถูกเบียดเบียนและเบียดบังเช่นกัน... บางทีไม่ได้เบียดเบียนโดยทำให้เราเจ็บปวดครับ.. แต่มันเบียดเบียนเราโดยทำให้เราสบาย สนุก สุขกาย ร่าเริง มันส์ และก็อยากไม่รู้จบ แต่เบื้องหลังคือการเลือกบริโภคเกิดควร เอาแต่ได้ จนทำลายโอกาสและสิทธิของคนอื่น... คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี... แต่โดนเอาเปรียบด้วยพระเท็จเทียมที่มันเรียกตนเองว่า “ความฉลาดและโอกาส”... การเบียดเบียนแบบนี้น่ากลัวและมันแฝงตัวว่าน่ารัก... และศิษย์พระเยซูบางทีก็เดินเข้าไปหามันโดยไม่รู้ตัวเช่นกัน...

• ต้องชัดเจนละครับ... คนดี คริสตชนดี พลเมืองดี ลูกที่ดีของพระเจ้า ต้องสอดคล้องต้องกัน เราต้องทำลายพระเท็จเทียมที่ดูน่ารักน่าหลง เพราะพระเจ้าเที่ยงแท้นั้น พระพักตร์ของพระองค์ปรากฎในชีวิตและในเพื่อนพี่น้องของเราทุกคนครับ

• ถึงเวลาของการเป็นกิ่งที่ติดกำลำต้นแท้ ไม่เป็นกาฝากครับ เป็นศิษย์แท้ของพระคริสตเจ้าเจริญชีวิตและประกาศความรักของพระเจ้าเสมอไป ครับ...

• ขอให้เราโดดเด่นในความรักและในความจริง เป็นคนดีของสังคม เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับ... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ