foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ยน 10:22-30…

22ขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม และเป็นฤดูหนาว 23พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินอยู่ในพระวิหารที่เฉลียงซาโลมอน 24ชาวยิวมาล้อมพระองค์ไว้ ทูลว่า “ท่านจะปล่อยให้ใจของพวกเราสงสัยอยู่นานเท่าใด ถ้าท่านเป็นพระคริสตเจ้า ก็จงบอกพวกเราให้ชัดเจนเถิด” 25พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า
เราบอกท่านทั้งหลายแล้วแต่ท่านไม่เชื่อ
กิจการที่เราทำในนามของพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้เรา
26แต่ท่านไม่เชื่อ
เพราะท่านไม่ใช่แกะของเรา
27แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา
เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา
28เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะเหล่านั้น
และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร
ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้
29พระบิดาของเรา ผู้ประทานแกะเหล่านี้ให้เรา ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกคน
และไม่มีใครแย่งชิง ไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้
30เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• ถ้าเราเป็นแกะของพระเยซู เราต้องเชื่อในเรา... พระเยซูเจ้าเป็นนายชุมพาบลที่ดี พระวรสารนักบุญยอห์นทำให้เราได้สัมผัสความรักนี้โดยผ่านทางพระวรสารของท่าน พ่อรู้จริงๆว่า การได้รู้จักพระเยซู ได้เข้ามาเป็นแกะในฝูงของพระองค์ พ่อยิ่งอ่านพ่อยิ่งภูมิใจในพระองค์ในฐานะพระชุมพาบาล... วันนี้พ่ออยากเขียนนิดหน่อยเท่านั้น เขียนจากห้องพยาบาของจา พ่อนั่งไตร่ตรองพระวาจาพบว่า


o พ่อดีใจ ไม่เคยเสียใจ และอยากบอกว่า เราโชคดีมากที่ได้เข้ามาเป็นแกะในฝูงที่พระองค์เป็นเจ้าของดูและเรา พ่อรู้สึกว่า เราคริสตชนต้องมีความสุขและภูมิใจที่สุด

o พ่อคิดว่า เรามีเพื่อนๆพี่น้องแกะในฝูงเดียวกันที่อาจไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่ทำให้ห่าง เหินไปจากพระองค์ อาจเป็นเพราะแกะดื้ดหลงทาง หรืออาจเป็นเพราะพ่อเอง บรรดาดาพระสงฆ์ นักบวช หรือเพื่อนพี่น้องคริสตชนที่ด้วยกันที่อาจไม่ได้ทำหน้าที่ผู้รับใช้เลี้ยงดู ที่ดีของพระเจ้า เป็นเหตุให้พี่น้องของเราสะดุด เคืองโกรธ หรือผิดหวัง หันหลังเดินหนีพระศาสนจักรหรือมวลพี่น้องคริสตชนไป... พ่อเพิ่งผ่านมัชชาใหญ่มา พ่อได้เห็นข้อเสนอที่ชัดน่ารักมาๆ... เป้าหมายเพื่อการปรกาศข่าวดี

o คือ “บุคคลที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วแต่มิได้ดำเนินชีวิตตามพันธกิจของศีลล้างบาป และมิได้รับความบรรเทาใจแท้จริงจากความเชื่อ โดยสาเหตุใดๆ ก็ตาม พระศาสนจักรในฐานะมารดาผู้เอาใจใส่เสมอจึงมีพันธกิจเร่งด่วนช่วยให้บุคคล เหล่านี้ได้กลับเข้ามาสัมผัสความรักและความเมตตาของพระเจ้า รับความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ปรารถนาที่จะผูกมัดตนเองกับพระคริสตเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับสมาชิกของพระ ศาสนจักร พร้อมที่จะดำเนินชีวิตเป็นเกลือดองแผ่นดิน เป็นแสงสว่างส่องโลก และเป็นเชื้อแป้งที่มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป”

o ดังนั้น อ่านพระวาจาวันนี้ พ่อรู้สึกคิดถึงเพื่อนพี่น้องคริสตชนที่ห่างวัดไป เพราะตนเอง เพราะสังคม หรือเพราะวัด เพราะชุมชนวัด เพราะพระสงฆ์เจ้าวัด นักบวช ฯลฯ อย่าตำหนิกันเลยครับ... แต่ว่า...ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ พ่อคิดว่าพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาจะเอาใจใส่ พระศาสนจักรเป็นมารดาและพี่น้อง เราน่าจะปราถนาจะคิดกันมากเพื่อรักษากัน เยียวยากัน ขอโทษกัน พากันกลับมา...

o พ่อคิดเสมอว่า บางทีพ่อก็เป็นแกะตัวที่หลงทางไปเหมือนกัน.. และเมื่อแกะหลงฝูงไปบ้าง หมาป่าคงจ้องเล่นงานเพราะมันไม่มีฝูงดูแลแล้ว... ณ เวลานั้น ไม่ปลอดภัย... พ่อคิดว่า ถ้าพ่อเป็นแกะตัวนั้นที่กำลังหลงฝูง พ่อคิดว่า...พ่อคงวิ่งพล่านเลยเพราะคิดถึงฝูง คิดถึงพวก แม้บางที ฝูงอาจไม่ได้คิดถึงพ่อเลยก็เป็นได้ แต่อยากกลับละ ถ้ามีใครส่งเสียงเรียก หรือพี่น้องออกตามหา ถ้าเจอ พ่อคงดีใจที่สุดแน่... 

o พี่น้องของพ่อครับ 

1. อย่าปล่อยกันให้หลงฝูงเลยนะครับ 

2. อย่าบีบกั้นทำร้ายไล่กันออกจากฝูงและตนเองกลายเป็นแกะหลงฝูงไปโดยไม่รู้ตัว เลยนะครับ... ตัดตัวเองจากคนอื่นโดยไม่รู้ตัว และคิดว่าคนอื่นเขาตัดเรา 

3. อย่าเผลตัวทำตัวแปลกแยกจนน่าเกลียดน่าชังแต่คิดว่าดูดีกว่าคนอื่นเลยนะครับ

4. อย่าเล่นการเมืองในหมู่เรา อย่าทะเลาะเบาะแว้งแย่งอำนาจตำแหน่งกันเลย จนกระทั่ง การศาสนากลายเป็นการเมืองที่บีบคั้นกันให้ต้องออกไป ให้บางคนต้องออกไปจากหมู่คณะเลยนะครับ พอเถอะการเมืองในระหว่างเราพระสันตะปาปาฟรังซิสสอนไว้ครับ

5. อย่าใช้อำนาจหรือแรงจูงใจทางสังคมแบ่งพรรคแบ่งพวก จนพี่น้องของเราต้องระเห็ดออกไปเองเพราะรู้สึกแปลกแยก

6. อย่าไล่ที่ไล่ทางกันเลยนะครับ เบียดเบียนกันจนอยู่ไม่ได้ เปิดที่ให้ว่าง ให้พี่น้องของเรามีทีเถอะนะครับ

7. อย่าทำร้ายกันเองด้วยการแบ่งชนชั้น นามสกุลม หรือฐานะหน้าตาเลย เพราะความเรียบง่าย พอเพียง ความยากจน และสุภาพถ่อมตนเห็นใจ คือลักษณะของนายชุมพาบาลที่ดีของเรานะครับ...

• พี่น้องที่รักครับ... ฟังพระวาจาวันนี้แล้วอบอุ่นใจเป็นที่สุด... พ่อขอให้เราสรุปด้วยพระวาจาของพระเจ้าเอง อบอุ่นที่สุดแล้วที่เป็นคริสตน สบายใจที่สุดแล้วที่เราเป็นคริสตชนครับ.... 

o “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะเหล่านั้น และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้ พระบิดาของเรา ผู้ประทานแกะเหล่านี้ให้เรา ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกคนและไม่มีใครแย่งชิง ไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน”

• พี่น้องที่รักครับ ให้เราวางใจในพระองค์ และพระองค์จะพาเราเดินไปในหนทางที่สนปลอดภัย เดินไปกับพระองค์ในทุ่งหญ้าหรือในทะเลทราย เป็นแกะฝูงเดียว นายชุมพาบาลผู้เดียว


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้รักกันดังที่พระองค์ทรงรักเราเสมอไป... ขอพระเจ้าอวยพรครับ