foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2015 สัปดาห์ที่สี่ เทศกาลมหาพรต (สมโภชนักบุญโยเซฟ)
ลก 2:41-51ก…
41โยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้าเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเท ศกาลปัสกาทุกปี 42เมื่อพระองค์มีพระชนมายุสิบสองพรรษา โยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมของเทศกาลนั้น 43เมื่อวันฉลองสิ้นสุดลง ทุกคนก็เดินทางกลับ แต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่รู้ 44เพราะคิดว่า พระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทาง เมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันแล้ว โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จัก

45เมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อตามหาพระองค์ที่นั่น
46ในวันที่สาม โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์พบพระองค์ในพระวิหารประทับนั่งอยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา 47ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในพระปรีชาที่ทรงแสดงในการตอบคำถาม 48เมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์เห็นพระองค์ก็รู้สึกแปลกใจ พระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่า “ลูกเอ๋ย ทำไมจึงทำกับเราเช่นนี้ ดูซิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก” 49พระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อกับแม่ตามหาลูกทำไม พ่อแม่ไม่รู้หรือว่า ลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก” 50โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส 51พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้ง สอง

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์ วันนี้แม้ในระหว่างเทศกาลมหาพรต แต่ 19 มีนาคม ทุกปีเป็นวันสมโภชนักบุญโยเซฟ พ่อเองเคยมีประสบการณ์ฉลองสมโภชนักบุญเยเซฟยาวนานตั้งแต่พ่อเป็นเด็กที่เข้า บ้านเณร (สามเณรเล็ก) เพราะว่า บ้านเณรเล็กของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพของเราชื่อเต็มๆว่า “สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ” พ่อเขียน “ยอแซฟ” ตามต้นแบบชื่อบ้านเณร ตามคำแปลที่ตั้งไว้ในครั้งกระโน้น

• บ้านเณรเล็กของอัครสังฆมณฑลของเรา “ยอแซฟ” จะฉลองสุวรรณสมโภช คือ 50 ปี ในวันนี้ วันที่บทอ่านและข้อคิดข้อไตร่ตรองนี้ได้ใช้ คือวันที่ 19 มีนาคม 2005 เขียนมาถึงตอนนี้พ่อหยุดคิดนิดหนึ่ง เอ บ้านเณรของเราเกิดขึ้นไม่ไร ปีนี้จึงฉลอง 50 ปี สุวรรณสมโภช... พ่อก็ตกใจอิ่มใจเล็กน้อย พ่อเห็นว่าบ้านเณรเล็กของเรา อายุ 50 ปี เริ่มเปิดในปี 1965 บัดนี้ ปี 2005 อายุบ้านเณรครบห้าสิบปี... พ่อเองก็เกิดปี 1965 ถ้าเช่นนั้น ปีนี้พ่อสมเกียรติ ก็ก้าวถึง 50 ปีเหมือนกันหรือนี่ เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเหลือเกิน... กลับมาเรื่องบ้านเณรของเราเถอะครับ


• วันนี้ฉลอง 50 ปีบ้านเณรเล็กยอแซฟ หรือที่เรียกชื่อโรงเรียนของเรา ณ ที่เดียวกันนี้คือ “ยอแซฟอุปถัมภ์” พ่อชอบชื่อนี้เหลือเกิน “ยอแซฟอุปถัมภ์ คือ โรงเรียนที่บ้านเณรเล็กที่พ่อเรียนและเติบโตมา” พ่อก็ท่องชื่อ รู้ชื่อ จำชื่อได้แม่นยำ “ยอแซฟอุปถัมภ์” พ่อท่องมาตลอด... จำมาตลอด แต่พ่อเรียนตรงๆกว่าพ่อไม่เคยตระหนักจริงๆถึงชื่อ “ยอแซฟอุปถัมภ์” มาโดยตลอด วันนี้พ่อคิดต่อไตร่ตรองต่อครับ

• ชื่อของท่านนักบุญ และลงท้ายด้วย “อุปถัมภ์” ที่พอเคยได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดูเติบโต และภูมิใจในชีวิตสามเณรมายาวนาน... พ่อได้รับการอุปถัมภ์ให้เติบโตนจนได้เรียนรู้และมีความรู้ความฉลาดขึ้นมา บ้างจากวัยเด็กที่แสนอ่อนในเรื่องการเรียน 

o (เกล็ดตลกและขำตัวเอง คำนี้เลยภาษาอังกฤษ Upatham อ่านว่า “อุปถัมภ์” เขียนแบบนี้ upatham พ่อก็รู้ภาษาไทย อ่านออกชัดว่า โรงเรียนเราชื่อ “ยอแซฟอุปถัมภ์” แต่ชื่อภาษอังกฤษนี่สิ เพราะความฉลาดแสนน้อยของพ่อ พ่ออ่านคำนี้ ออกเสียงผิดเป็นหลายปี “Upatham” ต้องร้องว่า โอแม่เจ้า ทำไมพ่อจึงฉลาดน้อยขนาดนั้น....พ่ออ่านไม่ออกครับ อ่านว่า “อัพอาถัมภ์” อยู่หลายๆปี ฉลาดน้อย (โง่น่ารัก) แบบที่ไม่อยากเชื่อเลยว่า ไม่มีแม้กระทังไหวพริบที่จะรู้ว่านั่นคือคำว่าอุปถัมภ์โรงเรียนที่เราเรียน อยู่ นี่คือเกล็ดที่พ่อไม่อายแต่เล่าอย่างมีความสุขกับตนเองที่ฉลาดน้อยจริงๆ) แต่พ่อก็ผ่านเวลาเหล่านั้นมาได้ มาถึงวันนี้ พ่อได้ข้อสรุปอย่างมีความสุข พ่อผ่านมาได้ เพราะพ่อมีท่านนักบุญโยเซฟเป็นผู้อุปถัมภ์ชีวิต กระแสเรียก ของพ่ออย่างแน่นอน

• วันนี้ พ่อได้รับการอุปถัมอย่างน่ารักของท่านนักบุญมาตลอด...วันนี้พ่อวันฉลองท่าน นักบุญโยเซฟ และเป็นวันฉลองบ้านเณรเล็กของเรา สถานที่พ่อได้เรียนรู้อยู่กินและเติบโต ทั้งกายและใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณ วันนี้พ่อขอเทิดเกีรยติท่านนักบุญด้วยการเทิดเกีรยติท่านเป็นพิเศษ พ่อขอทำเพื่อให้เกีรยติท่านในสิ่งที่พ่อทำได้ แต่ท่านนักบุญ

o ชื่อของท่าน โยเซฟ ท่านเป็นชาวยิวจากราชวงศ์ดาวิด ชื่อของท่านในภาษาที่ท่านนักบุญใช้ คือ ภาษาฮีบรู บันทึกในพระคัมภีร์คือ יוֹסֵף อ่านว่า Yosef ภาษากรีกเขียนว่า Ἰωσήφ ออกเสียงว่า โยเซฟ ท่านเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติอย่างเงียบๆในพระวรสาร ท่านเป็นภัสดาของพระนางมารีย์ เป็นบิดาเลี้ยงของพระกุมารเยซู เป็นผู้ซึ่งพระเจ้างทรงบัญชาให้ท่านรับมารีย์เป็นภรรยา และให้ทราบว่า บุตรในครรภ์ของพระนางมารีย คือ พระบุตรของพระเจ้าสูงสุด

o ชื่อโยเซฟ יוֹסֵף ชื่อภาษาฮีบรูนี้ มีความหมายลึกซึ้งจริงโดยรากศัพท์ ความหมายคือ โยเซฟ แปลว่า “He will add” คือ “พระองค์จะทรงบวกเพิ่ม” อะไรที่ขาดไป หายไป ไม่พ่อ พระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมให้ นั่นคือความหมายแสนงดงามของชื่อโยเซฟ... และเราก็เห็นชัดมาในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ คือ พระเยซูเจ้าผู้บังเกิดมา มีพระแม่มารีย์เป็นพระมารดา... และพระเจ้าทรง “เพิ่ม” ทรงบวกเพิ่มให้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ ครบครันขึ้นจริงๆ เพียงพอจริงๆ

o ตามประเพณีความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก ท่านคือนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะท่านได้ทำหน้าที่บิดาบุญธรรมผู้เลี้ยงดูพระเยซูเจ้า ท่านเป็นนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะทั้งชีวิตของท่าน ท่านเป็นผู้ใกล้ชิดของพระเยซูเจ้านับแต่แรกเกิดจนถึงวันที่ท่านเองสิ้นชีวิต จนเราอดไม่ได้ที่จะระลึกถึงและเชื่อว่าท่านมีบุญจริงๆ และท่านเป็นผู้ “อุปถัมภ์” ดูแลพระเยซูเจ้าอย่างน่าศรัทธาจริงๆ

o พระศาสนจักรคาทอลิก ออโธดอกซ์ตะวันออก และตะวันตก แองกลีกัน และลูเธอรัน อีกทั้งเมโธดิส มีความเชื่อว่าทท่านคือ “นักบุญ” ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ของคนใช้แรงงาน ท่านคือ “ผู้อุปถัมภ์” จริงๆ

o นอกจากนั้น ตรงนี้สำคัญมาก ท่านนักบุญโยเซฟ ได้รับการประกาศในศรัทธาว่า ท่านเป็นนอกจาก “ผู้อุปถัมภ์” แล้ว ท่านยังเป็น “ผู้ปกป้องคุ้มครอง” (Protector) ของพระศาสนจักรคาทอลิก โดยการประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 ในปี 1870 

o ท่านนักบุญได้รับการประกาศเป็นผู้อุปถัมภ์ประเทศต่างๆมากมาย (แน่นอน ประเทศไทยของเราก็อยู่ในความอุปถัมภ์ของท่าน วัดจากสมัยแรกที่อยุธยาที่เรามีอยู่ก็ชื่อวัดนักบุญโยเซฟเช่นกัน)
o การศึกษาเกี่ยวกับพระแม่มารีย์ มารีย์ศาสตร์ Mariology ตั้งแต่ปี 1950 เรื่องราวของนักบุญโยเซฟ ก็ได้รับการศึกษาไตร่ตรอง และได้รับการส่งเสริมศรัทธามากขึ้นเช่นกัน

• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อให้ข้อมูลเรื่องท่านนักบุญโยเซฟ “พระเจ้าทรงเพิ่มให้” วันนี้เราสมโภชนักบุญโยเซฟ และฉลองบ้านเณรเล็กของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรียกว่า ฉลองบ้านอบรมเลี้ยงดูกระแสเรียกขอพ่อนับแต่แรกเข้า จนพ่อเองและเพื่อนพี่น้องพระสงฆ์นับร้อยๆ ได้รับการอบรมในบ้านของท่านนักบุญโยเซฟ บ้านเณรเล็กที่สามพราน... มีฆราวาสดีจำนวนนับพันที่ได้รับการอบรมกระแสเรียกและออกไปเป็นคริสตชนที่ดี มากมาย...

• วันนี้พ่อขอเทิดเกียรติท่านนักบุญโยเซฟด้วยศรัทธาในการวิงวอนพระเจ้า อาศัยคำเสนอวิงวอนของท่าน... พ่อขอพระเจ้าได้โปรด..

o โปรดอุปถัมภ์ ชีวิตคริสตชนของพวกเราทุกคนให้ได้รักและรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเสมอ

o โปรดอุปภัมภ์ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยให้เติบโตในคุณค่าแห่งพระคริสตเจ้ายิ่งขึ้นเสมอ

o โปรดอุปถัมภ์ ครอบครัวคาทอลิกทั้งหลาย เด็กๆ ในครอบครัวให้ปลอดภัย ให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีคุณธรรมเหมือนท่าน เพื่อครอบครัวคาทอลิกจะได้เป็นบ่อเกิดของบุตรหลานที่มีชีวิตพระคริสตเจ้ามาก ขึ้นเสมอ และมีพระกระแสเรียก

o โปรดอุปถัมภ์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพให้ได้เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เหมือนครอบครัวแห่งนาซา แร็ธ โปรดดูและทุกครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวคณะสงฆ์ ให้เป็นต้นแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด

o โปรดอุปถัมภ์ โปรดอุปถัมภ์ดูแลบ้านเณร สามเณร และการอบรมในบ้านเณร ให้เกิดพระคริสตเจ้า ในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ดังเช่นครอบครัวของท่านด้วย

o โปรดอุปถัมภ์ทุกคนที่เข้ามาวิงวอนพระเจ้าผ่านทางท่านด้วยเทอญ...

o โปรดอุปถัมภ์ลูกด้วย ขอให้ลูกได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเหมือนกันท่าน ซื่อสัตย์จนตลอดชีวิต

o โปรดอุปถัมภ์ผู้ป่วยกำลังจะสิ้นใจ และทุกคนที่ขอพึ่งท่านให้ได้สิ้นใจในศีลในพรของท่าน เหมือนท่านยอดนักบุญผู้สิ้นใจอย่างมีความสุขที่สุดในอ้อมกอดของพระเยซู และพระแม่มารีย์