แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

IMG 1926 resize

วันพุธที่ 25 มกราคม 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนกมัธยม จำนวน1,034 คน โดยฐานของเรามีชื่อว่า "ท่องโลกพระคัมภีร์" 

ในฐานนี้เด็กๆ จะได้รู้จักพระคัมภีร์ของคาทอลิกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น พระคัมภีร์คืออะไร ใครเป็นผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่ออะไร จำนวนหนังสือพระคัมภีร์ รายชื่อหนังสือพระคัมภีร์ และเรื่องราวของโนอาห์ บุรุษที่พระเจ้าทรงเลือก เพื่อกระทำพันธกิจที่สำคัญ