แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

IMG 1883 resize

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสไปแบ่งปันให้กับคุณครู เนื่องในวันฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกเขต 6 ณ โรงเรียน ไตรราชวิทยา ในหัวข้อ "สอนคำสอนอย่างไรให้สนุก จะไม่ทุกข์ถ้ามีสื่อ

บรรยากาศในวันนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมทั้งสาระความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอนต่างๆ ที่ทางแผนกฯพร้อมจะช่วยเหลือคุณครูเสมอ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การไปแบ่งปันครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพลังใจ และแรงบันดาลใจให้คุณครูทุกท่านมีความสุขในการสอนคำสอน ประกาศความรักของพระ และเป็นเครื่องมือของพระเสมอไปครับ