แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

DSC02116 copy

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร และเจ้าหน้าที่ 4 คน ได้แนะนำการใช้หนังสือจริยศึกษา ให้กับคุณครูโรงเรียนเซนต์แมรี่ ระดับชั้นอนุบาล - ม. 3 จำนวน 80 คน

ในโอกาสนี้ ทางแผนกฯ ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครู ที่ให้การต้อนรับ และให้ความสนใจกับหนังสือจริยศึกษา และการอบรมในครั้งนี้