แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

DSC01809 copy

เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม 2022 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร และเจ้าหน้าที่ 5 คน ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อในการสอนคำสอน” (โครงการพัฒนาครูคำสอน เขตการศึกษาที่ 4 ) ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ จำนวน 31 คน 

ในโอกาสนี้ ทางแผนกฯ ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมรับการอบรม และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น