ประมวลภาพ

คำสอนสัญจร สัปดาห์พระคัมภีร์ โรงเรียนพระมาดานิจจานุเคราะห์

DSCF5949 resize

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ร่วมจัดฐานกิจกรรมพระคัมภีร์ และออกบู๊ทจำหน่ายหนังสือ ศาสนภัณฑ์ ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สัปดาห์พระคัมภีร์
สำหรับกิจกรรมพระคัมภีร์ ป.4-6 เป็นเรื่องราวของบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ เช่น ดาวิด ดาเนียล และอับราฮัม
ม.1 ศิษย์ของพระเยซูเจ้า เช่น เปาโล
ม. 2 คำสอนของพระเยซูเจ้า เช่น เกลือ แสงสว่าง และคำอุปมาเรื่องเงินตะลันต์
นักเรียนชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ แล้วตอบคำถาม ตัวแทนแบ่งปัน มีนักเรียนเข้าร่วมฐานกิจกรรม 1,600 คน

DSCF5949_resize.JPG DSCF5957_resize.JPG DSCF5959_resize.JPG

DSCF5969_resize.JPG DSCF5970_resize.JPG DSCF5972_resize.JPG

DSCF5979_resize.JPG DSCF5980_resize.JPG DSCF5983_resize.JPG

DSCF5985_resize.JPG DSCF5994_resize.JPG DSCF5996_resize.JPG

DSCF6001_resize.JPG DSCF6002_resize.JPG DSCF6006_resize.JPG

DSCF6007_resize.JPG DSCF6009_resize.JPG DSCF6010_resize.JPG

DSCF6012_resize.JPG DSCF6016_resize.JPG DSCF6018_resize.JPG

DSCF6021_resize.JPG DSCF6024_resize.JPG DSCF6048_resize.JPG

DSCF6056_resize.JPG DSCF6070_resize.JPG DSCF6072_resize.JPG

DSCF6074_resize.JPG DSCF6075_resize.JPG DSCF6082_resize.JPG

DSCF6092_resize.JPG DSCF6113_resize.JPG DSCF6117_resize.JPG

DSCF6122_resize.JPG DSCF6136_resize.JPG DSCF6137_resize.JPG

DSCF6176_resize.JPG DSCF6185_resize.JPG DSCF6188_resize.JPG

DSCF6211_resize.JPG DSCF6219_resize.JPG DSCF6233_resize.JPG

DSCF6241_resize.JPG DSCF6253_resize.JPG DSCF6265_resize.JPG

DSCF6268_resize.JPG DSCF6269_resize.JPG DSCF6273_resize.JPG

DSCF6279_resize.JPG DSCF6289_resize.JPG DSCF6295_resize.JPG

DSCF6300_resize.JPG DSCF6305_resize.JPG DSCF6307_resize.JPG

DSCF6308_resize.JPG DSCF6313_resize.JPG DSCF6314_resize.JPG

DSCF6318_resize.JPG DSCF6319_resize.JPG DSCF6323_resize.JPG

DSCF6331_resize.JPG DSCF6334_resize.JPG DSCF6338_resize.JPG

DSCF6339_resize.JPG DSCF6342_resize.JPG DSCF6345_resize.JPG

DSCF6346_resize.JPG DSCF6348_resize.JPG DSCF6350_resize.JPG

DSCF6356_resize.JPG DSCF6359_resize.JPG DSCF6365_resize.JPG

DSCF6366_resize.JPG DSCF6369_resize.JPG DSCF6380_resize.JPG

DSCF6383_resize.JPG DSCF6388_resize.JPG