ประมวลภาพ

ประมวลภาพปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30

DSCF4767 resize

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม

 

DSCF4562_resize.JPG DSCF4563_resize.JPG DSCF4564_resize.JPG

DSCF4565_resize.JPG DSCF4567_resize.JPG DSCF4569_resize.JPG

DSCF4570_resize.JPG DSCF4572_resize.JPG DSCF4573_resize.JPG

DSCF4574_resize.JPG DSCF4577_resize.JPG DSCF4582_resize.JPG

DSCF4583_resize.JPG DSCF4584_resize.JPG DSCF4585_resize.JPG

DSCF4587_resize.JPG DSCF4588_resize.JPG DSCF4589_resize.JPG

DSCF4592_resize.JPG DSCF4593_resize.JPG DSCF4594_resize.JPG

DSCF4595_resize.JPG DSCF4596_resize.JPG DSCF4597_resize.JPG

DSCF4598_resize.JPG DSCF4599_resize.JPG DSCF4603_resize.JPG

DSCF4605_resize.JPG DSCF4606_resize.JPG DSCF4607_resize.JPG

DSCF4609_resize.JPG DSCF4613_resize.JPG DSCF4616_resize.JPG

DSCF4621_resize.JPG DSCF4622_resize.JPG DSCF4625_resize.JPG

DSCF4627_resize.JPG DSCF4629_resize.JPG DSCF4631_resize.JPG

DSCF4632_resize.JPG DSCF4633_resize.JPG DSCF4634_resize.JPG

DSCF4635_resize.JPG DSCF4636_resize.JPG DSCF4637_resize.JPG

DSCF4638_resize.JPG DSCF4639_resize.JPG DSCF4640_resize.JPG

DSCF4642_resize.JPG DSCF4644_resize.JPG DSCF4655_resize.JPG

DSCF4656_resize.JPG DSCF4657_resize.JPG DSCF4659_resize.JPG

DSCF4661_resize.JPG DSCF4662_resize.JPG DSCF4663_resize.JPG

DSCF4664_resize.JPG DSCF4665_resize.JPG DSCF4666_resize.JPG

DSCF4667_resize.JPG DSCF4669_resize.JPG DSCF4672_resize.JPG

DSCF4675_resize.JPG DSCF4677_resize.JPG DSCF4678_resize.JPG

DSCF4679_resize.JPG DSCF4680_resize.JPG DSCF4683_resize.JPG

DSCF4684_resize.JPG DSCF4687_resize.JPG DSCF4688_resize.JPG

DSCF4690_resize.JPG DSCF4691_resize.JPG DSCF4692_resize.JPG

DSCF4694_resize.JPG DSCF4697_resize.JPG DSCF4700_resize.JPG

DSCF4703_resize.JPG DSCF4705_resize.JPG DSCF4707_resize.JPG

DSCF4709_resize.JPG DSCF4710_resize.JPG DSCF4712_resize.JPG

DSCF4714_resize.JPG DSCF4717_resize.JPG DSCF4721_resize.JPG

DSCF4722_resize.JPG DSCF4725_resize.JPG DSCF4727_resize.JPG

DSCF4728_resize.JPG DSCF4731_resize.JPG DSCF4733_resize.JPG

DSCF4735_resize.JPG DSCF4736_resize.JPG DSCF4738_resize.JPG

DSCF4739_resize.JPG DSCF4741_resize.JPG DSCF4747_resize.JPG

DSCF4750_resize.JPG DSCF4751_resize.JPG DSCF4753_resize.JPG

DSCF4756_resize.JPG DSCF4767_resize.JPG