ประมวลภาพ

มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา

DSCF4092 resize

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา

DSCF4043_resize.JPG DSCF4044_resize.JPG DSCF4045_resize.JPG

DSCF4046_resize.JPG DSCF4047_resize.JPG DSCF4048_resize.JPG

DSCF4049_resize.JPG DSCF4050_resize.JPG DSCF4051_resize.JPG

DSCF4060_resize.JPG DSCF4061_resize.JPG DSCF4062_resize.JPG

DSCF4063_resize.JPG DSCF4065_resize.JPG DSCF4079_resize.JPG

DSCF4080_resize.JPG DSCF4087_resize.JPG DSCF4090_resize.JPG

DSCF4097_resize.JPG DSCF4099_resize.JPG DSCF4106_resize.JPG

DSCF4109_resize.JPG DSCF4110_resize.JPG DSCF4111_resize.JPG

DSCF4112_resize.JPG DSCF4113_resize.JPG DSCF4114_resize.JPG

DSCF4115_resize.JPG DSCF4119_resize.JPG DSCF4120_resize.JPG

DSCF4121_resize.JPG DSCF4122_resize.JPG DSCF4123_resize.JPG

DSCF4124_resize.JPG DSCF4125_resize.JPG DSCF4126_resize.JPG

DSCF4127_resize.JPG DSCF4128_resize.JPG DSCF4129_resize.JPG

DSCF4130_resize.JPG DSCF4131_resize.JPG DSCF4132_resize.JPG

DSCF4135_resize.JPG DSCF4136_resize.JPG IMG_1032.JPG

IMG_1034.JPG IMG_1037.JPG IMG_1039.JPG

IMG_1041.JPG IMG_1042.JPG IMG_1043.JPG

IMG_1044.JPG IMG_1045.JPG IMG_1046.JPG

IMG_1047.JPG IMG_1048.JPG IMG_1049.JPG

IMG_1050.JPG IMG_1051.JPG IMG_1052.JPG

IMG_1053.JPG IMG_1054.JPG IMG_1056.JPG

IMG_1057.JPG IMG_1058.JPG IMG_1114.JPG