แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

unnamed

 

สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า     

โดย Francesca Pollio

ระหว่างช่วงเทศกาลคริสต์มาส ในบ้านคาทอลิกส่วนใหญ่มีการตกแต่งถ้ำพระกุมาร ต้นคริสต์มาส ฯลฯ แต่เราทราบอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า    

ตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมา มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าทำด้วยใบไม้ที่เขียวตลอดปีกับเทียนสี่เล่ม ซึ่งเทียนมีความหมายถึงสี่สัปดาห์ของเทศกาลนี้ กล่าวคือ สามเล่มเป็นสีม่วง และอีกเล่มหนึ่งเป็นสีชมพู    

สีม่วง เป็นสีที่หมายถึงการภาวนา การใช้โทษบาป และการเตรียมต้อนรับพระคริสตเจ้า ในทางประวัติศาสตร์เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเป็นที่รู้จักกันในนามของ “เทศกาลมหาพรตน้อย” นี่จึงเป็นเหตุผลที่ใช้สีม่วง ในช่วงเทศกาลมหาพรตเราเตรียมตัวรอรับการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าในวันปัสกา ในทำนองเดียวกัน ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เราเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าทั้งสำหรับในวันพระคริสตสมภพและในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์      

เทียนสีชมพูจะถูกจุดในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเทศกาลนี้ ซึ่งเรียกว่าเป็นวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี พระสงฆ์จะสวมอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์สีชมพูด้วย เป็นวันอาทิตย์แห่งความปลื้มปีติและความยินดีที่บรรดาคริสตชนกำลังเข้าใกล้การบังเกิดของพระเยซูเจ้า และบ่งบอกว่าการรอคอยการเสด็จมาของพระองค์ได้ดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้ว     

สภาพระสังฆราชคาทอลิกของสหรัฐอเมริกา (USCCB) กล่าวว่า “การจุดเทียนอย่างเป็นลำดับ หมายถึง การรอคอยและความหวังที่ห้อมล้อมการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ เพื่อพิพากษาบรรดาผู้เป็นและผู้ตาย”    

ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า บรรดาสัตบุรุษสามารถสังเกตได้ถึงหัวข้อหลักในบทอ่านจากพระวรสาร บทอ่านต่างๆ ล้วนมุ่งสู่การเตรียมรับเสด็จ หรือ “การทำทางเดินขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรง” ด้วยการใช้โทษบาปและการจำศีลอดอาหาร ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนเตือนเราถึงความสำคัญของการเตรียมใจของเราสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำให้ชีวิตของเรามีที่ว่างสำหรับการประทับอยู่ของพระองค์    

ท่านเคยทราบไหมว่า มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านั้นมีจุดเริ่มต้นจากประเพณีของคนต่างศาสนาชาวยุโรปที่จุดเทียนในช่วงฤดูหนาว เพื่อวอนขอเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ให้กลับมาใหม่พร้อมกับแสงสว่างและความอบอุ่น   

บรรดามิสชันนารีกลุ่มแรกๆ ได้ใช้โอกาสของประเพณีนี้เพื่อประกาศข่าวดีแก่ผู้คน และสอนพวกเขาถึงวิธีที่จะเตรียมตนเองในการต้อนรับการบังเกิดของพระคริสตเจ้า ในการเฉลิมฉลองการบังเกิดและการภาวนาต่อพระเยซูเจ้า เพื่อวอนขอพระองค์ให้ส่องสว่างในวิญญาณของพวกเขา     

ลักษณะวงกลมของมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่บ่งบอกถึงการไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบ ทำให้เราระลึกถึงว่า พระเจ้าทรงไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่สิ้นสุด ซึ่งสะท้อนถึงเอกภาพและนิรันดรภาพของพระองค์ อันเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่ไม่สิ้นสุดซึ่งบรรดาสัตบุรุษต้องแสดงให้องค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ได้เห็น อีกทั้งต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันจบสิ้น     

สีเขียว ของมาลัยนี้หมายถึงความหวังและชีวิต มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าจึงเตือนเราว่า พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์อยู่ท่ามกลางเรา และเราต้องปลูกให้ชีวิตและพระหรรษทานเติบโตขึ้น เป็นการเติบโตฝ่ายจิตและในความหวังระหว่างเทศกาลนี้      

การเสกมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า    

การเสกมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ากระทำกันในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเทศกาลนี้ หรืออาจเป็นวันเสาร์เย็นก่อนวันอาทิตย์สัปดาห์ที่หนึ่งก็ได้     

หากในครอบครัวมีการเฉลิมฉลองการเสกมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ควรให้ผู้เป็นบิดามารดา หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งก็ได้เป็นผู้กระทำพิธีนี้     

 

(ที่มา https://www.catholicnewsagency.com/news/249703/everything-you-need-to-know-about-the-advent-wreath) 

il 570xN.1686725069 ibq5