เอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษาคาทอลิก
    ปัญหาการศึกษาทางศาสนาและการอบรมความเชื่อแก่ชนรุ่นต่อไปของชาวคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ หัวข้อที่สมเด็จพระสันตะปาปาประทานข้อสังเกตแก่บรรดาพระคาร์ดินัลและสังฆราช จากการประชุมสภาพระสังฆราชของสหรัฐอเมริกา (Regions X-XIII) ที่เพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อถวายรายงาน
    สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสกับกลุ่มที่พูดภาษาอังกฤษ ทรงเริ่มว่า “เราทราบ  "ความก้าวหน้าอย่างมากในปีที่ผ่านมาว่ามีการปรับปรุงการสอนคำสอน ทบทวนเนื้อหา และนำไปอบรมให้สอดคล้องกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก" นอกจากนี้ เราขอชมเชยความพยายามอย่างสัตย์ซื่อ "ที่จะรักษามรดกอันยิ่งใหญ่ของโรงเรียนคาทอลิกระดับประถมและระดับมัธยมปลายของอเมริกา ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากจำนวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกครอบครัวไม่ว่าจะมีฐานะทางการเงินอย่างไรก็ตามสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ยังดำเนินการอยู่ได้  "

    "ส่วนระดับการศึกษาระดับสูงนั้น หลายท่านตระหนักมากขึ้น ในส่วนของวิทยาลัยคาทอลิกและมหาวิทยาลัยคาทอลิกว่าต้องยืนยันถึงเอกลักษณ์อย่างซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ของการก่อตั้งสถาบัน และภารกิจของพระศาสนจักรในการรับใช้พระวรสาร. อย่างไรก็ตาม  ยังมีหลายสิ่งต้องทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องพื้นฐานเช่นนั้นต้องสอดคล้องกับอำนาจตามกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 812 สำหรับบุคคลที่สอนหลักเทววิทยา. บรรทัดฐานตามกฎหมายพระศาสนจักรเป็นการแสดงออกที่จับต้องได้ประการหนึ่งของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเป็นปึกแผ่นของงานแพร่ธรรมด้านการศึกษาของพระศาสนจักร สิ่งที่เราพิจารณามากกว่าคือ ความสับสนที่เกิดจากกรณีของความบาดหมางระหว่างผู้แทนของสถาบันการศึกษาคาทอลิกกับภาวะผู้นำด้านงานอภิบาลของพระศาสนจักร  เพราะข้อบาดหมางกันดังกล่าวเป็นอันตรายต่อพยานของพระศาสนจักร และจากประสบการณ์ที่เห็นได้,เป็นการหาประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประนีประนอมระหว่างสิทธิอำนาจกับเสรีภาพ
    พระสันตะปาปาตรัสเสริมว่า "ไม่ได้กล่าวเกินความจริงเลยว่า ประชาคมคาทอลิกในประเทศของพวกท่านกำลังถูกท้าทายให้จัดอบรมความเชื่อแก่คนหนุ่มสาว"
    "ก่อนอื่น เท่าที่เราทราบกันว่า งานที่สำคัญของการศึกษาที่แท้จริงนั้น  ... ไม่ได้เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นการอบรมจิตใจ. นี่เป็นความต้องการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเรืองปัญญาในการสื่อสาร ...พระศาสนจักรจะมีความเชื่อที่สมบูรณ์ได้เมื่อมีการอบรมวัยรุ่นเรื่องความรักของพระเจ้า การนำศีลธรรมแบบคริสต์และชีวิตศักดิ์สิทธิ์มาประยุกต์ใช้ ด้วยการปลูกฝังเรื่องการภาวนาส่วนบุคคลและส่วนรวม"
    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายว่า "ปัญหาเอกลักษณ์ของคาทอลิก ไม่เพียงแต่ระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ต้องทำสิ่งที่มากกว่าการคำสอนทางศาสนาหรือการมีจิตตาภิบาลในวิทยาเขต บ่อยครั้งโรงเรียนคาทอลิกและวิทยาลัยคาทอลิกล้มเหลวที่จะท้าทายให้นักเรียนปรับความเชื่อของพวกเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบทางปัญญาที่น่าตื่นเต้น ที่สำคัญต่อการศึกษาระดับสูง.
    ความจริง นักศึกษาใหม่จำนวนมากมายพบว่า ตัวเองแยกตัวจากครอบครัวโรงเรียนและระบบสนับสนุนชุมชน ที่ก่อนหน้านี้สถาบันเหล่านี้ที่เคยอำนวยความสะดวกต่อการถ่ายทอดความเชื่ออย่างต่อเนื่อง ควรได้รับการสนับสนุนให้สร้างความกลมกลืนระหว่างความเชื่อกับเหตุผล สามารถชี้แนะพวกเขาเรียนรู้และปฏิบัติคุณธรรมตลอดชีวิต ...ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อเรียกร้องการกลับใจอย่างสม่ำเสมอเพื่อไปสู่ความจริงบริบูรณ์ที่พระคริสตเจ้าทรงเผยแสดง.... คริสตชนมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ ซึ่งเคยสถาปนามหาวิทยาลัยในยุคกลาง มั่นใจว่า พระเจ้า เดียวทรงเป็นแหล่งที่มาของความจริงและความดี เช่นเดียวกัน เป็นที่มาของความปรารถนาที่หลงใหลของสติปัญญา ที่จะรู้และโหยหาที่จะกระทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในความรัก
    "อาศัยความเข้าใจนี้ เราปรารถนาจะมีส่วนในการศึกษาคาทอลิก ซึ่ง"รับใช้ความจริงโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว”  โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเมตตาธรรมที่ใช้สติปัญญาที่รู้ว่า การนำคนอื่นไปสู่ความจริงคือการปฏิบัติความรักอย่างสูงสุด. การรู้จักความเชื่อที่เกี่ยวกับเอกภาพที่จำเป็น แล้วยังรู้จักใช้ความเชื่อเพื่อสำนึกถึงสามัคคีธรรมของความเชื่อทั้งหมด เป็นเครื่องป้องกันความแปลกแยก และการแบ่งแยกที่จะเกิดขึ้น เมื่อเลิกใช้เหตุผลจากการแสวงหาความจริงและคุณธรรม ในแง่นี้ สถาบันคาทอลิกมีบทบาทเฉพาะในการช่วยในการเอาชนะวิกฤตของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปัจจุบันนี้ได้ " .

ค้นหา

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

ข้อคิดจากพระวาจา

word of God 1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6805
8472
58727
255046
416637
12334035
Your IP: 54.163.20.123
2019-05-25 18:28

สถานะการเยี่ยมชม

มี 96 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-681-3850 มือถือ 095-953-3070 โทรสาร 02-681-3851