foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Catechetical Center of Bangkok

Kamson on Live

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5520
10445
25075
59627
330048
18293869
Your IP: 3.215.133.185
2020-07-07 12:19

สถานะการเยี่ยมชม

มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษาคาทอลิก
    ปัญหาการศึกษาทางศาสนาและการอบรมความเชื่อแก่ชนรุ่นต่อไปของชาวคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ หัวข้อที่สมเด็จพระสันตะปาปาประทานข้อสังเกตแก่บรรดาพระคาร์ดินัลและสังฆราช จากการประชุมสภาพระสังฆราชของสหรัฐอเมริกา (Regions X-XIII) ที่เพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อถวายรายงาน
    สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสกับกลุ่มที่พูดภาษาอังกฤษ ทรงเริ่มว่า “เราทราบ  "ความก้าวหน้าอย่างมากในปีที่ผ่านมาว่ามีการปรับปรุงการสอนคำสอน ทบทวนเนื้อหา และนำไปอบรมให้สอดคล้องกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก" นอกจากนี้ เราขอชมเชยความพยายามอย่างสัตย์ซื่อ "ที่จะรักษามรดกอันยิ่งใหญ่ของโรงเรียนคาทอลิกระดับประถมและระดับมัธยมปลายของอเมริกา ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากจำนวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกครอบครัวไม่ว่าจะมีฐานะทางการเงินอย่างไรก็ตามสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ยังดำเนินการอยู่ได้  "

    "ส่วนระดับการศึกษาระดับสูงนั้น หลายท่านตระหนักมากขึ้น ในส่วนของวิทยาลัยคาทอลิกและมหาวิทยาลัยคาทอลิกว่าต้องยืนยันถึงเอกลักษณ์อย่างซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ของการก่อตั้งสถาบัน และภารกิจของพระศาสนจักรในการรับใช้พระวรสาร. อย่างไรก็ตาม  ยังมีหลายสิ่งต้องทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องพื้นฐานเช่นนั้นต้องสอดคล้องกับอำนาจตามกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 812 สำหรับบุคคลที่สอนหลักเทววิทยา. บรรทัดฐานตามกฎหมายพระศาสนจักรเป็นการแสดงออกที่จับต้องได้ประการหนึ่งของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเป็นปึกแผ่นของงานแพร่ธรรมด้านการศึกษาของพระศาสนจักร สิ่งที่เราพิจารณามากกว่าคือ ความสับสนที่เกิดจากกรณีของความบาดหมางระหว่างผู้แทนของสถาบันการศึกษาคาทอลิกกับภาวะผู้นำด้านงานอภิบาลของพระศาสนจักร  เพราะข้อบาดหมางกันดังกล่าวเป็นอันตรายต่อพยานของพระศาสนจักร และจากประสบการณ์ที่เห็นได้,เป็นการหาประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประนีประนอมระหว่างสิทธิอำนาจกับเสรีภาพ
    พระสันตะปาปาตรัสเสริมว่า "ไม่ได้กล่าวเกินความจริงเลยว่า ประชาคมคาทอลิกในประเทศของพวกท่านกำลังถูกท้าทายให้จัดอบรมความเชื่อแก่คนหนุ่มสาว"
    "ก่อนอื่น เท่าที่เราทราบกันว่า งานที่สำคัญของการศึกษาที่แท้จริงนั้น  ... ไม่ได้เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นการอบรมจิตใจ. นี่เป็นความต้องการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเรืองปัญญาในการสื่อสาร ...พระศาสนจักรจะมีความเชื่อที่สมบูรณ์ได้เมื่อมีการอบรมวัยรุ่นเรื่องความรักของพระเจ้า การนำศีลธรรมแบบคริสต์และชีวิตศักดิ์สิทธิ์มาประยุกต์ใช้ ด้วยการปลูกฝังเรื่องการภาวนาส่วนบุคคลและส่วนรวม"
    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายว่า "ปัญหาเอกลักษณ์ของคาทอลิก ไม่เพียงแต่ระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ต้องทำสิ่งที่มากกว่าการคำสอนทางศาสนาหรือการมีจิตตาภิบาลในวิทยาเขต บ่อยครั้งโรงเรียนคาทอลิกและวิทยาลัยคาทอลิกล้มเหลวที่จะท้าทายให้นักเรียนปรับความเชื่อของพวกเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบทางปัญญาที่น่าตื่นเต้น ที่สำคัญต่อการศึกษาระดับสูง.
    ความจริง นักศึกษาใหม่จำนวนมากมายพบว่า ตัวเองแยกตัวจากครอบครัวโรงเรียนและระบบสนับสนุนชุมชน ที่ก่อนหน้านี้สถาบันเหล่านี้ที่เคยอำนวยความสะดวกต่อการถ่ายทอดความเชื่ออย่างต่อเนื่อง ควรได้รับการสนับสนุนให้สร้างความกลมกลืนระหว่างความเชื่อกับเหตุผล สามารถชี้แนะพวกเขาเรียนรู้และปฏิบัติคุณธรรมตลอดชีวิต ...ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อเรียกร้องการกลับใจอย่างสม่ำเสมอเพื่อไปสู่ความจริงบริบูรณ์ที่พระคริสตเจ้าทรงเผยแสดง.... คริสตชนมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ ซึ่งเคยสถาปนามหาวิทยาลัยในยุคกลาง มั่นใจว่า พระเจ้า เดียวทรงเป็นแหล่งที่มาของความจริงและความดี เช่นเดียวกัน เป็นที่มาของความปรารถนาที่หลงใหลของสติปัญญา ที่จะรู้และโหยหาที่จะกระทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในความรัก
    "อาศัยความเข้าใจนี้ เราปรารถนาจะมีส่วนในการศึกษาคาทอลิก ซึ่ง"รับใช้ความจริงโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว”  โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเมตตาธรรมที่ใช้สติปัญญาที่รู้ว่า การนำคนอื่นไปสู่ความจริงคือการปฏิบัติความรักอย่างสูงสุด. การรู้จักความเชื่อที่เกี่ยวกับเอกภาพที่จำเป็น แล้วยังรู้จักใช้ความเชื่อเพื่อสำนึกถึงสามัคคีธรรมของความเชื่อทั้งหมด เป็นเครื่องป้องกันความแปลกแยก และการแบ่งแยกที่จะเกิดขึ้น เมื่อเลิกใช้เหตุผลจากการแสวงหาความจริงและคุณธรรม ในแง่นี้ สถาบันคาทอลิกมีบทบาทเฉพาะในการช่วยในการเอาชนะวิกฤตของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปัจจุบันนี้ได้ " .

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk