ทำไมการทำแท้งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าในระยะใดของการพัฒนาของตัวอ่อน

ทำไมการทำแท้งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าในระยะใดของการพัฒนาของตัวอ่อน
พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตให้มนุษย์ ชีวิตจึงเป็นสมบัติของพระเจ้า ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ในขณะของการมีอยู่และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ใด “ก่อนที่เราปั้นท่านในครรภ์มารดา เรารู้จักท่านแล้ว ก่อนที่ท่านจะเกิด เราก็แยกท่านเป็นของเราแล้ว” (ยรม. 1: 5) (2270-2274 ,2322)

พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตและความตาย แม้แต่ชีวิต “ของฉัน” ก็ไม่เป็นของฉัน เด็กทุกคนตั้งแต่ชั่วขณะเวลาของการตั้งครรภ์เรื่อยไป มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มของเขา ความเป็นมนุษย์ที่ยังไม่เกิดเป็นบุคคลที่คนละส่วนกัน และไม่มีผู้ใดสามารถละเมิดต่อสิทธิของเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐ แพทย์ และแม้แต่ผู้เป็นมารดา พระศาสนจักรมีความชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการขาดความเห็นใจ แต่พระศาสนจักรหมายถึง การชี้ให้เห็นถึงความเสียหาย ที่ไม่อาจแก้ไขได้ นั่นคือการก่อให้เกิดการฆ่าทารกในการทำแท้ง ทั้งจากพ่อแม่ของทารก ทั้งจากสังคมทั้งมวล การปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นหนึ่งในงานที่สูงส่งที่สุดของบ้านเมือง ถ้าบ้านเมืองหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเป็นการทำลายรากฐานของกฎของกฏหมาย 323

การทำแท้งและการฆ่าทารกเป็นอาชญากรรมที่น่ารังเกียจ
สังคายนาวาติกันที่ 2 GS

พระเจ้าทรงประทานความกล้าหาญให้เราปกป้องทุกชีวิตที่ยังไม่ได้เกิดมา เพราะเด็กเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับครอบครัว สำหรับประเทศ และสำหรับโลก
บุญราศี  เทเรซา แห่งกัลกัตตาา
(1910 -1997) ในระหว่างการรับรางวัลโนเบลสาขา สันติภาพในปี ค ศ 1979

ถ้าความเป็นมนุษย์ไม่มีความปลอดภัยในครรภ์ของมารดาแล้ว จะมีที่ไหนในโลกที่มีความปลอดภัย
ฟิลด์ บอสแมนส์
(1922 พระสงฆ์และนักเขียนชาวเบลเยี่ยม)