foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6119
18715
77371
233187
368105
14107695
Your IP: 3.227.249.234
2019-10-17 08:16

สถานะการเยี่ยมชม

มี 271 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ทำไมพระศาสนจักรจึงประกาศเกี่ยวกับคำถามด้านจริยธรรมและเรื่องจรรยาบรรณส่วนบุคคล
ความเชื่อเป็นวิถีทาง บุคคลหนึ่งเรียนรู้ว่าจะอยู่บนวิถีทางนี้อย่างไร กล่าวคือ การปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้อง และนำไปสู่ชีวิตที่ดีได้อย่างไร ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของพระวรสารเท่านั้น อำนาจการสั่งสอนของพระศาสนจักรต้องเตือนประชาชนในเรื่องข้อเรียกร้องของกฎศีลธรรมตามธรรมชาติ (2032-2040,2049-2051)

ไม่มีความจริงสองประการ  อะไรที่เป็นสิทธิมนุษย์อย่างธรรมดาไม่มีผิดพลาดจากมุมมองของคริสตชน  และอะไรที่เป็นสิทธิตามศาสนาคริสต์ไม่สามารถเป็นสิ่งผิดของมนุษย์ธรรมดา ด้วยเหตุนี้พระศาสนจักรจึงต้องสอนอย่างกว้างๆในเรื่องปัญหาทางศีลธรรม

ท่านต้องการเข้ามามีความเชื่อแต่ไม่รู้วิธีหรือ จงเรียนรู้จากผู้ที่ทนทรมานด้วยความสงสัยก่อนหน้าท่าน เลียนแบบอย่างวิธีการกระทำของพวกเขา กระทำทุกอย่างที่ความเชื่อต้องการ ประหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความเชื่อแล้ว เข้าร่วมในพิธีมิสซา ใช้น้ำเสก เป็นต้น ซึ่งจะไม่มีข้อสงสัยที่จะทำให้ท่านเป็นคนเรียบง่ายและนำท่านไปสู่ความเชื่อ
ไบรเซ ปัสกัลป์
(1588-1651)

ไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าพิธีกรรม
นักบุญเบเนดิกต์ แห่งนอร์เซีย
(480-547)