พระหรรษทานของพระเจ้ากระทำอะไรให้เรา
    พระหรรษทานของพระเจ้านำเราเข้าสู่ชีวิตภายในของพระตรีเอกภาพ  เข้าสู่การแลกเปลี่ยนความรักระหว่างพระบิดา  พระบุตร  และพระจิต  ทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้าและทำหน้าที่บนพื้นฐานแห่งความรักของพระองค์  (1999-2000, 2003-2004, 2023-2024)

    พระหรรษทานชุบชีวิตเราจากเบื้องบนและไม่สามารถอธิบายเป็นถ้อยคำที่ก่อให้เกิดตามธรรมชาติได้ (พระหรรษทานเหนือธรรมชาติ)  พระหรรษทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศีลล้างบาป  ทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า  และเป็นทายาทของสวรรค์ (พระหรรษทานที่ทำให้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์หรือนับถือพระเจ้า) พระหรรษทานที่ประทานให้เราอยู่ในความโน้มเอียงที่มั่นคงในการกระทำความดี (พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร) พระหรรษทานที่ช่วยให้เรารู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า  และกระทำทุกอย่างที่นำเราไปสู่สิ่งที่เป็นความดีสู่พระเจ้าและสวรรค์ (พระหรรษทานปัจจุบัน)  พระหรรษทานมาสู่เราโดยวิธีการพิเศษในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามน้ำพระทัยของพระผู้ไถ่กู้ของเรา เป็นสถานะที่โดดเด่นสำหรับเราในการพบปะกับพระเจ้า (พระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์)  พระหรรษทานยังแสดงถึงพระพรพิเศษของพระหรรษทานซึ่งประทานให้กับคริสตชนแต่ละบุคคล (พระพรพิเศษ) หรือให้ความสามารถพิเศษซึ่งให้คำสัญญากับผู้ที่อยู่ในสถานภาพของการแต่งงาน  สถานภาพของการบวช  และสถานภาพของผู้ได้รับการเจิม (พระหรรษทานที่เป็นสถานภาพ)

ท่านมีอะไรบ้างที่ไม่ได้รับ
1 โครินธ์ 4:7

ทุกสิ่งทุกอย่างคือพระหรรษทาน
นักบุญเทเรซา แห่ง ลีซีเออร์
(1873-1897)

อดีตของข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่เป็นของพระเมตตาของพระเจ้า อนาคตของข้าพเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า เพราะเป็นของพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า สิ่งที่เกี่ยวข้องและท้าทายข้าพเจ้าคือวันนี้  ซึ่งเป็นของพระหรรษทานของพระเจ้า และเป็นการอุทิศตนของหัวใจและน้ำใจดีของข้าพเจ้า
นักบุญฟรังซิส เดอ ซาล
(1567-1622