เราจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นได้อย่างไร
    ไม่มีมนุษย์คนใดสามรถช่วยตนเองให้รอดพ้นได้ คริสตชนเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยเขาให้รอดพ้น  เพื่อจุดประสงค์นี้ พระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ลงมาในโลก การช่วยให้รอดพ้นสำหรับเราหมายความว่า เราเป็นอิสระจากอำนาจของบาปโดยพระจิตเจ้า และได้รับการนำกลับมาจากอาณาจักรแห่งความตายมาสู่ชีวิตที่ไม่รู้จบ มีชีวิตอยู่ในการประทับอยู่ของพระเจ้า (1987-1995, 2017-2020)

    นักบุญเปาโลให้ข้อสังเกตว่า  “ทุกคนกระทำบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า” (รม 3:23)  บาปไม่สามารถมีอยู่ได้อย่างสิ้นเชิงในการประทับอยู่ของพระเจ้า ในผู้ที่มีความยุติธรรมและความดี  ถ้าบาปไม่มีคุณค่าอะไรเลย แล้วคนบาปเล่าจะเป็นอย่างไร ในความรักของพระองค์ พระเจ้าทรงพบวิธีทำลายบาปแต่ช่วยชีวิตคนบาป พระองค์ทรงกระทำให้พระองค์เอง “ชอบธรรม” กล่าวคือ เป็นความชอบธรรม (righteous หรือ just) ด้วยเหตุนี้ ในสมัยโบราณจึงเรียกการช่วยให้รอดว่าความชอบธรรม (justification) เรามิได้กระทำด้วยพละกำลังของเราเอง มนุษย์ไม่สามารถให้อภัยบาปของตนเอง หรือช่วยชีวิตของตนเองให้พ้นจากความตายได้ ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงกระทำแทนเราด้วยความรักเมตตา มิใช่เพราะเราสมควรได้รับหรือด้วยบุญกุศลของเรา ในศีลล้างบาปพระเจ้าทรงประทาน “ความเที่ยงธรรมที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้น ซึ่งพระองค์ประทานให้ทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า” (รม 3:22) โดยทางพระจิตเจ้าผู้ทรงหลั่งลงมาให้หัวใจของเรา เรามีส่วนร่วมในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า คือเราตายต่อบาปและเกิดใหม่มีชีวิตในพระเจ้า พระพรของพระเจ้า ความเชื่อ ความหวัง และความรักมาสู่เรา และทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ในความสว่างและนอบน้อมต่อพระประสงค์ของพระเจ้า

ความชอบธรรม(JUSTIFICATION)
    เป็นความคิดที่สำคัญจาก  “คำสอนเรื่องพระหรรษทาน”  ซึ่งหมายถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างถูกต้องระหว่างพระเจ้าและมนุษย์  มีแต่พระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้นที่ทรงบรรลุเป้าหมายความสัมพันธ์อย่างถูกต้องนี้ (“ความเที่ยงธรรม”) เราสามารถเข้ามาถึงความชอบธรรมนี้ได้อีกเฉพาะในการประทับอยู่ของพระเจ้า ถ้าเรา“ได้รับความชอบธรรม”โดยพระคริสตเจ้า กล่าวคือ การเข้าไปในความสัมพันธ์อย่างครบถ้วนกับพระเจ้า ดังนั้น การเชื่อจึงหมายถึงการยอมรับความเที่ยงธรรมของพระเยซูเจ้าเพื่อตนเองและของชีวิตของผู้ใดผู้หนึ่ง

ท่านได้รับความรอดพ้นเพราะพระหรรษทานอาศัยความเชื่อ ความรอดพ้นนี้มิได้มาจากท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า มิได้มาจากการกระทำใดๆ ของท่าน เพื่อมิให้ใครโอ้อวดตนได้
เอเฟซัส 2:8-9

พระเจ้าไม่เคยประทานสิ่งที่ด้อยกว่าพระองค์เอง
นักบุญออกัสติน
(354-430)

ค้นหา

Kamson BKK Update!!

Bible Diary 2018

front 2018 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

ข้อคิดจากพระวาจา

word of God 1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2286
8295
10581
76447
239262
10680841
Your IP: 54.164.198.240
2018-12-10 09:24

สถานะการเยี่ยมชม

มี 110 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-681-3850 มือถือ 095-953-3070 โทรสาร 02-681-3851