foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9133
9629
48446
82998
330048
18317240
Your IP: 3.228.21.204
2020-07-09 18:13

สถานะการเยี่ยมชม

มี 251 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

มีบางคนที่คิดว่า เรามีชีวิตตามแต่พระจะลิขิตให้เป็นไป
ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่
พระเจ้าทรงมีแผนการที่เกิดจากความรักสำหรับมนุษย์ทุกคน
เราต่างล้วนมีส่วนอยู่ในแผนการของพระองค์
แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับธรรมชาติความเป็นมนุษย์และการใช้เสรีภาพของเรา
“พระองค์ประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายตามเวลา” (สดด 145:15)
พระเจ้าทรงรับใช้ทั้งคนดีและคนชั่ว
“พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ 5:45)
ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงไถ่กู้มนุษยชาติด้วยการยอมรับสภาพที่ถูกชาวยิวและชาวโรมันปฏิเสธพระองค์ ทรงยอมรับกระทั่งความตายบนไม้กางเขน เราอาจเปรียบพระองค์ได้กับโยเซฟ ผู้ที่ถูกพวกพี่ๆขาย ถูกภรรยาของโบธิฟาร์ใส่ความให้ถูกจองจำ ต่อมาได้กลายเป็นผู้ช่วยชาวอียิปต์และพวกพี่ๆของตนให้รอดตาย

“พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้ร้ายเป็นดีที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ คือเพื่อรักษาชีวิตของหลายคนไว้” (ปฐก 50:20)
พระเจ้าทรงใช้เส้นคดมาเขียนตรง ความรู้ของพระเจ้าไม่มีขอบเขต พระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกคน ชีวิตและการกระทำของเขา ทรงทราบว่า เขาเป็นมนุษย์ที่เสรีหรือไม่
พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระองค์
“พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์” (รม 8:28)
“ไม่มีสรรพสิ่งใดๆจะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (รม 8:39)
เนื่องจากพระเจ้าทรงมีพระญาณสอดส่อง เราจึงควร
-  ไว้ใจในพระองค์ เช่นเดียวกับอับราฮัมผู้ตอบบุตรชายว่า “พระเจ้าจะทรงจัดหาให้”
เมื่ออิสอัคถามว่า “ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหน” (ปฐก 22:7-8)

-  ไว้ใจพระองค์ในทำนองเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทูลพระบิดาในสวนเกทเสมนีว่า
“ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด”
(มธ 26:39)
“จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้” (มธ 6:33)
     “พระเจ้าของเราประทับอยู่ในสวรรค์ พระองค์ทรงทำทุกสิ่งตามพระประสงค์”
           (สดด 115:3)
     พระบิดาผู้ทรงความดีหาขอบเขตมิได้ ข้าพเจ้าวางใจในพระญาณสอดส่องของ
           พระองค์ ขอพระองค์ทรงแสดงความรักแก่ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะได้รอด
       อะไรคือพระญาณสอดส่อง?
          พระญาณสอดส่องของพระเจ้า หมายถึง การที่พระเจ้ารู้จักมนุษย์ทุกคนมาแต่สมัย
          เริ่มแรก ทรงทำให้แผนการของพระองค์ที่เกิดจากความรักสำหรับพวกเขาเป็นจริง
          ขึ้นทุกๆวัน จนกระทั่งสัมฤทธิ์ผลในที่สุด
          เสรีภาพของมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระญาณสอดส่องหรือไม่?
          พระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างล่วงหน้าได้วางแผนการสำหรับเรา แผนการที่
          ยอมรับการกระทำทุกชนิดที่เสรีของเรา ฉะนั้นเสรีภาพของมนุษย์จึงสัมพันธ์กับ
          พระญาณสอดส่อง
          เหตุใดพระเจ้าทรงกระทำตามพระญาณสอดส่อง?
          เหตุว่าแผนการแห่งความรักของพระเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง และพระปรีชาญาณ
          ของพระองค์ไม่มีขอบเขต

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk