foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11176
11445
74275
193010
330048
18427252
Your IP: 3.95.139.109
2020-07-16 20:39

สถานะการเยี่ยมชม

มี 426 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระศาสนจักรและศาสนาอื่นๆ
bellarmine    นิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายในศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสาขาของศาสนาทั้งหลายในโลก  อย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักว่า ยังมีประชากรอีกจำนวนมากที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ ประชากรหลายล้านคนนับถือศาสนาอื่น  ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังคงเป็นพี่น้องชายหญิงของเรา  ทุกวันนี้ทัศนคติของพระศาสนจักรคือการให้การยกย่องและการเคารพนับถืออย่างลึกซึ้งต่อศาสนาอื่นและผู้ที่นับถือศาสนานั้น  ชาวคาทอลิกและคริสตชนทุกนิกาย สามารถและสมควรที่จะได้รับบางสิ่งที่ช่วยให้มีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นจากการให้ความเคารพและการเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อที่สืบต่อกันมาของศาสนาอื่น

ศาสนาสำคัญของโลกมีอะไรบ้าง?
(CCC 839-842)
    ศาสนาสำคัญของโลกถูกแบ่งออกอย่างมีแบบฉบับเป็นศาสนาทางตะวันตกและศาสนาทางตะวันออก  ศาสนาทางตะวันตกประกอบด้วย ศาสนายิวและอีก 2 ศาสนาที่ได้พัฒนามาจากศาสนายิวได้แก่ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม  ศาสนายิวได้ให้คำจำกัดความศาสนาของตนว่าเป็นศาสนาที่เกิดจากพันธสัญญา  โดยมีพระยาเวห์ทรงเป็นผู้ก่อกำเนิดและให้การปกป้องดูแลประชาชนชาวยิวเพื่อให้พวกเขารักและนมัสการพระองค์เป็นการตอบแทน  พระยาเวห์เป็นพระเจ้าของพวกเขาและชาวอิสราเอลเป็นประชากรของพระองค์  ศาสนาคริสต์ประกาศว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธ  ผู้มีอาชีพเป็นช่างไม้ชาวยิวและอาจารย์คือพระเมสสิยาห์ ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทำให้พระสัญญาทั้งหมดที่พระเจ้าทรงกระทำไว้กับชาวอิสราเอลสำเร็จ  ศาสนาอิสลามก็มีความเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวเหมือนกับศาสนายิวและศาสนาคริสต์  แม้ว่าศาสนาอิสลามจะยอมรับพระเยซูเจ้าในฐานะประกาศกคนหนึ่งและให้ความเคารพต่อพระนางมารีย์ผู้เป็นพระมารดาของพระองค์  แต่พวกเขาก็ยึดถือว่าพระมะหะหมัดเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระอัลเลาะห์(ซึ่งหมายถึงพระเจ้า)
    ศาสนาทางตะวันออกประกอบด้วย ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธซึ่งถือกำเนิดบนชมพูทวีป, ลัทธิเต๋าเกิดในประเทศจีน, และศาสนาชินโตเกิดในประเทศญี่ปุ่น  นอกจากศาสนาสำคัญเหล่านี้ เรายังสามารถเพิ่มศาสนาอื่นๆ เข้ามาได้อีกมากมาย อาทิเช่น ศาสนาต่างๆของชาวอเมริกันพื้นเมือง และของชนพื้นเมืองต่างๆ มากมายในทวีปออสเตรเลีย,  ทวีปแอฟริกา, และดินแดนแถบขั้วโลกเหนือ

นิกายสำคัญของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง?
(CCC 834-838)
    ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญของโลกที่ใหญ่ที่สุด เมื่อพิจารณาในเชิงปริมาณ จากการที่ประชากรโลกประมาณ 1 ใน 3 แสดงตนว่าเป็นคริสตชน  ในศาสนาคริสต์มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ โรมันคาทอลิก ออร์โธด็อกซ์ และโปรเตสแตนท์
    โรมันคาทอลิก เป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยคริสตชนที่ยกย่องพระสันตะปาปาเป็นประมุขสูงสุด
    ออร์โธด็อกซ์ คือบรรดาพระศาสนจักร(ที่รู้จักกันดีได้แก่ กรีกและรัสเชี่ยนออร์โธด็อกซ์) ซึ่งตามประวัติศาสตร์ได้แยกตัวจากโรม นั่นคือไม่ขึ้นกับพระสันตะปาปา  ในบรรดากลุ่มคริสตชนทั้งหมด ออร์โธด็อกซ์คล้ายกันกับโรมันคาทอลิกมากที่สุดทั้งทางด้านความเชื่อ, เทววิทยาและโครงสร้างของพระศาสนจักร
    การปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 ทำให้เกิดการรวมกลุ่มคริสตชนโปรเตสแตนท์มากมาย เริ่มต้นจากลูเธอรัน และในปัจจุบันยังมีเมโธดิสต์, แบ๊บติสต์, และเพรสไบทีเรียน  ที่กล่าวมานี้เป็นรายชื่อเพียงเล็กน้อย  นิกายต่างๆ เหล่านี้มีความเชื่อหลายอย่างเหมือนกันกับโรมันคาทอลิก ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ข้อความเชื่อในบทข้าพเจ้าเชื่อ ที่ได้จากการประชุมสภาสังคายนาที่เมืองนิเชอา ในปีค.ศ.325 (Nicene Creed)  แต่พวกเขาก็ยังมีข้อแตกต่างกันในจุดอื่นๆอีก ทั้งที่เกี่ยวกับข้อความเชื่อและวิธีการปฏิบัติ

เอกภาพของคริสตจักรคืออะไร?
(CCC 816; 820-822)
    เอกภาพของคริสตจักร หรือ Ecumenismมาจากคำภาษากรีกที่มีความหมายว่า สากล หรือ universalหมายถึงความพยายามอย่างหนักที่จะฟื้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางคริสตชนทั่วโลก นั่นคือของขวัญของพระคริสตเจ้าและการเรียกจากพระจิตเจ้า  สมณกฤษฎีกาเรื่องคริสตศาสนสัมพันธ์(Decree on Ecumunism) ซึ่งออกโดยสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้มีคำสั่งและแนวทางที่จำเป็นให้กับพระศาสนจักรสำหรับการมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเทววิทยาและข้อคำสอน, ความเป็นมิตรและการภาวนาด้วยความใส่ใจ
    การทำงานเพื่อเอกภาพของคริสตจักรไม่ได้หมายความว่า พระศาสนจักรคาทอลิกปฏิเสธบทบาทที่มีลักษณะเฉพาะของพระศาสนจักรคาทอลิกในแผนการไถ่กู้ของพระเจ้า  คาทอลิกเชื่อว่าความสมบูรณ์แห่งความจริงและพระหรรษทานของพระคริสตเจ้าสามารถถูกพบได้ หรือพูดได้ว่ามีอยู่ใน พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก  อย่างไรก็ตามพระศาสนจักรก็สอนด้วยว่า พระจิตเจ้าทรงทำงานอยู่ในมนุษย์ผู้มีจิตใจดีทุกคนเพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้า  คริสตศาสนานิกายอื่นๆมีส่วนในการสร้างพระอาณาจักรนี้ให้ใหญ่ขึ้นจนถึงขั้นที่พวกเขาได้สัมพันธ์กับพระศาสนจักรเที่ยงแท้หนึ่งเดียวของพระเยซูคริสตเจ้า

คริสตชนแต่ละคนสามารถมีบทบาทที่นำไปสู่เอกภาพของคริสตจักรได้อย่างไร?
(CCC 821)
    หน้าที่อันดับแรกของคริสตชนคาทอลิกในการทำงานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันคือ ต้องดูให้แน่ใจว่าพระศาสนจักรคาทอลิกเองกำลังดำเนินชีวิตตามข่าวที่ได้จากพระวรสารด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์  นอกจากนี้ชาวคาทอลิกสามารถยอมรับสิ่งที่ดีแก่วิญญาณซึ่งพระคริสตเจ้าทรงมอบให้แก่พี่น้องคริสเตียนชายหญิง และทรงให้ความเชื่อ ความหวัง และความรักของพวกเขาเป็นแรงกระตุ้นเรา อีกทั้งเรายังสามารถปฏิบัติดังต่อไปนี้
•    ภาวนา  เราสามารถภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของศาสนาคริสต์ โดยการขอพระจิตเจ้าให้นำทางความพยายามของเรา และภาวนาพร้อมกับพี่น้องคริสตชนชายหญิงของเราเพื่อสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาและโลกมนุษย์
•    ศึกษาเรียนรู้  เรามีหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้ให้มีความลึกซึ้งในความเชื่อของเรายิ่งขึ้น  และให้เห็นคุณค่าความหมายในข้อคำสอนของพระศาสนจักร เพื่อเราจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าใจข้อคำสอนได้อย่างดี ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
•    พูดคุย  ในความเป็นส่วนตัว เราสามารถบอกเล่าความเชื่อแบบคาทอลิกของเรา และเข้าไปมีส่วนในการแลกเปลี่ยนความเชื่อแบบเปิดเผยกับผู้ที่มีความเชื่ออื่นตามแต่โอกาสจะอำนวย สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ชี้ชวนเราให้มีความรอบคอบในการพูดคุยโดยไม่ใช้ภาษาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้
•    ให้ความร่วมมือ พระศาสนจักรเรียกเราไปทำงานร่วมกันกับพี่น้องคริสตชนชายหญิงต่างนิกายในโครงการต่างๆ ที่ทำเพื่อสังคม การนำพระวรสารลงไปสู่การปฏิบัติร่วมกันด้วยความพยายามในงานสงเคราะห์ของคริสตชนมีผลให้เกิดการนำคริสตชนมารวมกันได้อย่างมากมาย

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk