foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10627
11445
73726
192461
330048
18426703
Your IP: 3.95.139.109
2020-07-16 19:48

สถานะการเยี่ยมชม

มี 169 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

teachingพระเยซูทรงสอนอะไร? CCC 541-545; 551-553; 563; 567
พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว  คำว่า พระอาณาจักรของพระเจ้า (หรือแผ่นดินของพระเจ้า) อ้างถึงความรับผิดชอบของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่างเต็มที่   หมายความว่า พระประสงค์ของพระเจ้าได้ถูกกระทำแล้วบนโลกดังที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นในสวรรค์  หรือกล่าวได้ว่า ความยุติธรรม สันติสุขและความรักของพระเจ้ากำลังช่วยรวมบรรดาเด็กของพระเจ้าไว้ ณ ที่นี้ บนโลก  โดยพระเยซูเองทรงเป็นผู้พาเข้ามาในพระอาณาจักร  การรักษาของพระองค์ทั้งด้านร่างกาย, อารมณ์ และจิตวิญญาณ เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งของพระอาณาจักร  แม้ว่าพระอาณาจักรเริ่มขึ้นอย่างเล็กๆและพบกับการต่อต้าน  มันก็เติบโตขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้  และยังเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติทั้งมวลอย่างต่อเนื่อง

พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรัก  พระเยซูทรงสอนว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักอันอ่อนโยนและวิเศษเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์  เราสามารถเข้าใกล้พระเจ้าด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเต็มที่ เพราะพระเจ้าจะทรงจัดหาสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตให้เรา และทรงตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดของเรา
พระเจ้าทรงเมตตากรุณา  พระเยซูทรงประกาศว่า พระเจ้าทรงอภัยบาปทั้งมวล เพราะพระเจ้าทรงให้อภัยอย่างยิ่ง  เราจึงควรเป็นประชากรที่มีความสุขและร่าเริงยินดี  พร้อมกับเลียนแบบพระบิดาโดยการให้อภัยแก่ผู้คนที่ทำให้เราเจ็บปวด
ความรักของพระเจ้าเพื่อทุกคน  พระอาณาจักรของพระเจ้าเปิดต้อนรับทุกคน  มันเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่ได้มาฟรี  เราไม่สามารถหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรง  เราแสดงความสำนึกบุญคุณเมื่อเรารักผู้อื่น  พระเยซูทรงสอนว่า ความรักพระเจ้าและความรักเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งเดียว  แล้วใครคือเพื่อนบ้านของเรา?  ทุกคน, แม้กระทั่งคนแปลกหน้าและศัตรูของเรา
การสำนึกผิดและการเลียนแบบพระเยซู  ถ้าเราต้องการเข้าสู่พระอาณาจักร  เราต้องหันหนีจากบาปของเราและตั้งใจทำแบบพระเยซู  เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า และมาเป็นศิษย์ของพระองค์  เราต้องเป็นแสงสว่างส่องโลก โดยการยอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้าส่องแสงผ่านเรา ทางการดำเนินชีวิตที่มีความเมตตากรุณา   สิ่งใดที่เราทำให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะ “ผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในบรรดาคนเหล่านี้” เท่ากับว่าเราทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา  พระเยซูทรงสัญญาว่า  พระองค์จะอยู่กับเราจนกระทั่งสิ้นยุค  พระองค์ทรงส่งพระจิตผู้ทรงรวมกับเราด้วยความรักเพื่อพระบิดาและพระบุตร อีกทั้งเพื่อพี่น้องชายหญิงของเราทั้งหมด  พระจิตผู้ทรงเป็นพระเจ้าทรงชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ภายในเรา ทรงแนะนำเรา, ทรงทำให้เราเข้มแข็ง, และทรงทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ขณะที่เราพยายามดำเนินชีวิตเลียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้า
การยอมรับพระเยซูต้องยอมรับไม้กางเขน  การติดตามพระเยซูเข้าสู่พระอาณาจักรหมายถึง การทำตามความประสงค์ของพระเจ้า   การทำตามความประสงค์ของพระเจ้าต้องใช้การปฏิเสธตนเองและการเสียสละ  แต่พระเยซูทรงสัญญาว่าเราจะมีส่วนร่วมในความสงบสุขและความร่าเริงยินดีอันเนื่องจากการกลับคืนชีพด้วย  วิถีชีวิตที่เป็นการบริการหมายถึง การตายต่อความเห็นแก่ตัว, แต่นำไปสู่วิถีชีวิตที่ร่าเริงชั่วนิรันดร์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk