foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10617
11445
73716
192451
330048
18426693
Your IP: 3.95.139.109
2020-07-16 19:47

สถานะการเยี่ยมชม

มี 160 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระเจ้า:พระผู้สร้างที่น่ารักของเรา
Optimized 43ในบทข้าพเจ้าเชื่อ(the Creed) เรายืนยันความเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว, พระบิดา, พระผู้ทรงสรรพานุภาพ, พระผู้สร้าง   พระคัมภีร์ไบเบิลเปิดเผยว่าลักษณะแท้จริงจริงๆของพระเจ้าคือ ความรัก  พระเจ้าทรงขอให้เราตอบแทนด้วยรัก อันเป็นวิถีทางไปสู่ความสุข

พระเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งใด? CCC 105-107; 121-123; 134-138
    วิธีการสำคัญที่เป็นการฟังพระเจ้าคือ การอ่านและการไตร่ตรองพระคัมภีร์ไบเบิล  ชาวคาทอลิกเชื่อว่าข้อเขียนในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เป็นการบอกเล่าของพระเจ้าเองด้วยถ้อยคำของมนุษย์  ดังต่อไปนี้
อาศัยถ้อยคำที่มีอยู่ทั้งหมดในพระคัมภีร์นั้น พระเจ้าตรัสเพียงพระวาจาเดียว โดยพระวจนะหนึ่งเดียวของพระองค์ภายในบุคคลที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์เองอย่างสมบูรณ์
                                             -หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก, 102

    คำว่า  The Bible ซึ่งความหมายตามตัวอักษรก็คือ “the book” หรือ “หนังสือ” เป็นสิ่งที่เข้าใจกันอย่างถูกต้องมากกว่านั้นในฐานะหนังสือชุดหนึ่ง  หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยวรรณกรรมหลายประเภทเช่น บทกวี, ประวัติศาสตร์, นิทานปรัมปรา หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับศาสนา, เพลงสรรเสริญ และสุภาษิต  เราเชื่อว่าหนังสือทั้งหมดในพระคัมภีร์ไบเบิลได้รับการดลใจจากพระเจ้า นั่นหมายความว่า ผู้เขียนหนังสือทั้งหลายในพระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จะบอกเล่า
    คาทอลิกยอมรับหนังสือ 46 เล่มในพันธสัญญาเดิม  หนังสือเหล่านี้ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการประกอบด้วย รายการหนังสือที่ไม่เปลี่ยนแปลง(the Canon)ในพันธสัญญาเดิม ประเด็นต่อไปนี้สรุปรวมความจริงที่จำเป็นบางประการเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งหนังสือเหล่านี้เปิดเผย
มีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียว  CCC 199-204; 210-211
    เมื่อพระเจ้าทรงเลือกเปิดเผยพระองค์เองกับมนุษย์  พระองค์ทรงเริ่มกับอับราฮัมผู้ที่จะมีลูกหลานเป็นชาวอิสราเอล  พวกอิสราเอลจึงได้เรียกตัวเองว่า “ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก”   ประวัติศาสตร์ของพวกเขาเป็นพันธสัญญากับพระเจ้า เพราะพวกเขาอธิบายความหมายของคำเรียกนี้อย่างชัดเจนหลังจากไตร่ตรองพันธสัญญาที่จริงจังซึ่งพระเจ้าทรงกระทำกับพวกเขา  เพื่อตอบแทนพระพรยิ่งใหญ่และความซื่อสัตย์มั่นคงของพระเจ้า ชาวอิสราเอล(ประชากรชาวยิว)จึงต้องเชื่อฟังกฎของพระเจ้าดังที่ถูกสรุปไว้ในพระบัญญัติสิบประการ การตอบสนองที่สำคัญสุดของชาวอิสราเอลคือ ต้องเคารพบูชาพระยาเวห์ และให้การยืนยันว่าพระยาเวห์เป็นพระเจ้าแท้จริงหนึ่งเดียว, แหล่งกำเนิดของทุกสิ่งที่มีชีวิต, บุคคลผู้รักษาทุกสิ่งให้คงอยู่  พระเจ้าอื่นทั้งหมดไม่จริงด้วยเหตุนั้นจึงไร้อำนาจ
เราไม่สามารถรู้จักพระเจ้า CCC 212-217; 268-271
    พระเจ้าเป็นสิ่งลี้ลับ  พระเจ้าไม่รวมอยู่ในสิ่งสร้างโดยสิ้นเชิง  พระองค์ทรงอยู่เหนือสิ่งสร้างและเกินความเข้าใจของสรรพสิ่ง  พระเจ้าทรงเป็นจิตหนึ่งที่บริสุทธิ์(a pure Spirit) ผู้ทรงอยู่ชั่วนิรันดร์, เป็นหนึ่งเดียว, ไม่สิ้นสุด, ทั้งยังทรงพลังอย่างยิ่ง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด, และเรียบง่ายที่สุด  แม้กระนั้นพระเจ้ายังประทับอยู่และร่วมกับสิ่งสร้างอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น พระเจ้าทรงแต่งตั้งและค้ำจุนประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร, ทรงทำตัวเป็นเพื่อนประกาศกผู้พูดในพระนามของพระองค์, และทรงสัญญาว่าจะประทานพระเมสสิยาห์
พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง  CCC 279-308; 315-323; 337-349; 355-373; 380-384
    พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งจากความว่างเปล่า หมายความว่า การสร้างเป็นไปอย่างอิสระ, ใจกว้าง, และทำอย่างชาญฉลาด พร้อมกับแบ่งปันความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า  พระเจ้าทรงค้ำจุนและปกครองโลกด้วยปรีชาญาณของพระองค์   พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้า, สามารถคิด, เลือกและรัก  ลักษณะมนุษย์ของเรารวมโลกฝ่ายจิตและฝ่ายร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน  มนุษย์ที่ถูกสร้างมาเป็น “ชายและหญิง” ในความสัมพันธ์ฉันมิตรของพระเจ้ามีศักดิ์ศรีพื้นฐาน  พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งเพื่อมนุษย์  แต่มนุษย์แต่ละคนก็ถูกสร้างมาเพื่อรับใช้และรักพระเจ้า  รวมทั้งเพื่อมอบสิ่งสร้างทั้งมวลกลับคืนสู่พระองค์
ความชั่วร้ายคงอยู่เพราะบาปของเรา  CCC 374-379; 386-390; 396-412; 415-421
    เนื่องจากพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอิสระไม่ได้เป็นเพียงหุ่นกระบอก  พวกเราจึงมีโอกาสที่จะยอมรับหรือปฏิเสธความรักของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้น  บาปกำเนิดคือผลลัพธ์อันเป็นทุกข์ที่เกิดจากการเลือกปฏิเสธพระเจ้าของอาดัมและเอวา  บาปของพวกเขานำไปสู่ความแตกแยกระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติ  หนังสือปฐมกาลบอกเราว่าความสัมพันธ์ที่ถูกทำให้แตกออกนี้ก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งสำคัญๆ ซึ่งทำให้มนุษย์ไม่เป็นมิตรกับสิ่งสร้างอื่นๆ และความเหินห่างกันและกันของมนุษย์เรา  สภาพอันเกิดจากความผิดของมนุษย์นี้เราเรียกว่า “บาปกำเนิด”
พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่รัก, ซื่อสัตย์ และถูกต้อง  CCC 214-221
    สาระสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การช่วยให้รอดพ้นคือ พระเจ้าทรงมีความซื่อสัตย์ด้วยความรักต่อสิ่งสร้างที่ไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์  ความรักของพระเจ้าปรากฏในการกระทำเช่นเดียวกับถ้อยคำ  การกระทำของพระเจ้าแสดงให้เห็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น หมายถึงบุคคลผู้ช่วยเหลือชาวอิสราเอลให้พ้นจากสภาพการถูกควบคุมเป็นทาสในอียิปต์, บุคคลผู้ค้ำจุนพวกเขาในทะเลทราย, บุคคลผู้ประทานดินแดนและกษัตริย์แก่พวกเขา, บุคคลผู้เลี้ยงดูพวกเขาให้มีชีวิตยามที่ถูกกักขัง, และบุคคลผู้นำพวกเขากลับสู่ดินแดนของพวกเขา
    ส่วนที่ดีพิเศษในเรื่องความห่วงใยซึ่งเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าคือ คำสัญญาที่จะส่งพระเมสสิยาห์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่ซึ่งจะมาช่วยรื้อฟื้นความสัมพันธ์แท้จริงของมนุษย์กับพระเจ้า และเพื่อให้คำสัญญานี้สำเร็จสมบูรณ์  พระเจ้าได้ทรงส่งพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาในโลก

ถ้าพระเจ้าทรงรู้ทั้งหมด เราจะมีความปรารถนาอิสระได้อย่างไร? CCC 311
    ความรู้ของพระเจ้าไม่ได้บังคับเราให้ทำสิ่งใด  พระเจ้าให้เสรีภาพแก่เราและเคารพเสรีภาพนั้น  แม้ว่ามันจะนำเราห่างไกลจากความรักของพระเจ้า

ถ้าพระเจ้าทรงความดีแล้วทำไมมีความชั่วร้าย? CCC 272-274; 309-314; 324
    พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างสิ่งชั่วร้าย  แต่ความชั่วร้ายคือ การขาดความถูกต้องทางศีลธรรม  แน่นอนพระเจ้าทรงยอมให้สิ่งชั่วร้าย  สิ่งชั่วร้ายจึงเข้าสู่สถานการณ์ทั่วไปได้เมื่อสิ่งสร้างที่มีความฉลาดและมีอิสระหันออกจากความรักของพระเจ้า  เรายังเชื่อว่าสิ่งชั่วร้ายบางอย่างในจักรวาลเกิดขึ้นจากบรรดาทูตสวรรค์ซึ่งตกลงมาในโลก(ซาตาน-devils) ที่ไม่เห็นด้วยกับพระผู้สร้างพวกเขา

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk