ประวัติศาสตร์มนุษย์บอกอะไรเกี่ยวกับพระเจ้า?

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ประวัติศาสตร์มนุษย์บอกอะไรเกี่ยวกับพระเจ้า? CCC 51-53
    ประวัติศาสตร์มนุษย์เป็นเหตุผลชุดสำคัญที่แสดงถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้า  ดูเหมือนมีความเฉลียวฉลาดหนึ่งอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ของเราที่ค่อยๆก่อร่างขึ้น ตั้งแต่ยุคแรกสุดชีวิตมนุษย์ก็เป็นพยานหลักฐานถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้า  วัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่มีความสำคัญเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าสมาชิกใดๆในวัฒนธรรมนั้น  เรารู้ว่ามีบางคนอยู่ที่นั่น  แต่ไม่มีการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าคือพระเจ้า  เราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้จักพระเจ้าแบบที่เป็นพระเจ้าจริงๆ