^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

พระเยซูทรงสถาปนาพระศาสนจักร

พระเยซูทรงสถาปนาพระศาสนจักร (มธ 16:13-20 , มก 8:29 , ลก 9:20 , ยน 6:68-69)
เวลาพระเยซูเจ้าและบรรดาอัครสาวกอยู่เขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิป เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่” และพระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านคือเปโตร เปโตร หมายถึง ศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เรามอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดิน จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย” (เทียบ มธ 16:13-20)

ดั่งนี้พระเยซูได้ทรงสถาปนาพระศาสนจักรของพระองค์ไว้ พระองค์ตรัสแก่เปโตรอีกว่า “ซาตานได้ขอและพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทดสอบท่านทั้งหลายเหมือนฝัดข้าวสาลี” ทรงกล่าวเสริมต่อไปด้วยว่า “แต่เราอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อท่าน ให้ความเชื่อของท่านมั่นคงตลอดไป และเมื่อท่านกลับใจแล้ว จงช่วยค้ำจุนพี่น้องของท่านเถิด” (เทียบ ลก 22:31-32)
แต่ระหว่างมหาทรมานของพระเยซู เปโตรอ่อนแอลง และปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง
ฉะนั้นหลังจากการกลับเป็นขึ้นมา พระเยซูจึงตรัสถามเปโตรถึงสามครั้งว่า “เปโตร ท่านรักเราไหม” แต่ละหน เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้ารักพระองค์”
และทั้งสามครั้ง พระองค์ตรัสย้ำให้เปโตรดูแลเลี้ยงลูกแกะของพระองค์ (เทียบ ยน 21:15-17) ด้วยเหตุนี้ เปโตรจึงได้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก
จากนั้นพระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจให้แก่สาวกคนอื่นๆ พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” (ยน 20:22-23)
     เมื่อพระองค์ได้ทรงกระทำภารกิจของพระบิดาในโลกมนุษย์เรียบร้อยแล้ว ตรัสสัญญาว่าจะทรงค้ำจุนพระศาสนจักรของพระองค์ และจะทรงส่งพระจิตเจ้ามาประทับอยู่กับเราจากนั้นทรงส่งสาวกของพระองค์ไปแพร่ธรรม และไปสร้างพระศาสนจักรในโลก
     พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพเจ้ารักพระองค์ไม่ยิ่งหย่อนกว่าท่านนักบุญ เปโตร ขอทรงพระกรุณาส่งข้าพเจ้าไปแพร่ธรรมด้วยเถิด

ในการสถาปนาพระศาสนจักร พระเยซูเจ้าทรงมีพระดำรัสว่าอะไร?
พระองค์ตรัสแก่เปโตรว่า “ท่านคือศิลา และบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนจักรของเราไว้”
หลังจากกลับเป็นขึ้นมา พระองค์ตรัสย้ำกับเปโตรว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงถามเปโตรว่า “ท่านรักเราไหม”
เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงทราบดีว่า ข้าพระองค์รักพระองค์”
พระองค์จึงทรงย้ำให้เปโตร “ดูแลเลี้ยงลูกแกะของเรา”

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1548
17414
50768
104188
390163
17163951
Your IP: 3.230.76.196
2020-04-09 02:15

สถานะการเยี่ยมชม

มี 429 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk