foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

คำถามที่ยากต่อการค้นหาคำตอบของมนุษย์
หลายคนพบว่า เป็นการยากที่จะเชื่อในพระเจ้าองค์แห่งความรัก นั่นเพราะพวกเขายังคงมีความสงสัยในหลายๆอย่างอยู่ เช่นว่า การมีอยู่จริงของพระเจ้า หรือประสบการณ์ความทุกข์และโศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่ทำให้พวกเขาสงสัยในความรักของพระองค์. นักวิทยาศาสตร์พยายามแก้ปริศนาอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลนี้ ขณะที่นักจิตวิทยาเองก็กำลังค้นหาสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของมนุษย์
อย่างไรก็ตามบางปัญหาก็ไม่สามารถที่จะหาคำอธิบายได้
•    สิ่งใดเป็นสาเหตุให้จักรวาลทั้งหมดมีอยู่ในตอนแรก
•    ทำไมโลกจึงเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆนานา
•    มนุษย์มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไร
•    อะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของแต่ละชีวิต
•    ชีวิตหลังความตายมีจริงหรือไม่

สารพันคำถามเหล่านี้ คุณเชื่อหรือว่าจะมีผู้ที่สามารถไขปริศนาโลกแตกเหล่านี้ได้อย่างกระจ่างแจ้ง แต่ทว่า ทุกสิ่งล้วนมีขีดจำกัด โดยปกติแล้วเราสามารถหาคำตอบในความสงสัยต่างๆของเราด้วยตัวเราเองได้ แต่ในทางกลับกัน ปัญหาบางอย่างก็อยู่เหนือความสามารถที่มนุษย์จะพยายามทำความเข้าใจได้